• Second hand
  • Webbshop

Unnayan Dhara

”Hållbart jordbruk genom bondeorganisationer”

Unnayan Dhara (UD) arbetar med syfte att stärka fattiga människors självbestämmande i Bangladesh. Detta genom att öka människors deltagande i processer som påverkar deras liv och genom att främja ett hållbart jordbruk genom ekologiska odlingsmetoder. Idag är de verksamma i distriktet Jhenaidah i Sydvästra Bangladesh och arbetar främst med kvinnor, familjer på landsbygden och landlösa.

Genom kulturella uppträdanden, sammankomster, utbildningar, möten, utdelning av informationsmaterial och jordbruks mässor, vill UD öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och vikten av mobilisering för att kräva dessa rättigheter. Därför arbetar de med bondeorganisationer – varav majoriteten är kvinnor – som tillsammans går ihop och lobbar för bönders rättigheter och ett hållbart jordbruk.

 

Unnayan Dhara:s hemsida