• Second hand
  • Webbshop

Unnayan Shahojogy Team

”Öka människors deltagande och kapacitet”

Organisationen Unnayan Shahojogy Team (UST) arbetar med att stötta marginaliserade kvinnor och landsbygdens fattiga i deras strävan att bli självförsörjande. De har en lång erfarenhet av att jobba med fattigdomsbekämpning och är främst verksamma i distriktet Shariatpur i centrala Bangladesh. En stor del av arbetet handlar om att stärka människors egenmakt men också att utbilda människor i hanterandet av naturkatastrofer.

För att bekämpa fattigdomens orsaker arbetar UST med självhjälpsmetoder i bysamhällen där mobilisering, organisering och utbildning står i fokus. Kvinnor är en viktig målgrupp för UST då stärkande av kvinnors egenmakt leder till utveckling inom alla delar av samhället. Som en del i detta erbjuds kvinnorna utbildning och deltar i olika forum där de kan få deras röster hörda.

UST:s hemsida