Företagsvänner

- Visa att ert företag bryr sig

Thanapara. Foto: Julia Silow

Många företag har insett vikten av att ta ett samhällsansvar, dels inom ramen för den egna verksamheten och dels utanför det egna företagets väggar. Genom att bli företagsvän till Svalorna kan företag ta socialt ansvar på en global nivå. Svalornas aktiviteter är idag koncentrerade till Indien, Bangladesh och Sverige. I Sverige jobbar vi främst med informationsspridning och opinionsarbete medan vi i Indien och Bangladesh driver olika utvecklingsprogram med våra samarbetspartners.

Som  ett led i företags CSR (Corporate Social Responsibility)-program, eller bara för den goda sakens skull, finns möjligheten för företag att bli företagsvänner till Svalorna. Alla företag ser olika ut och har olika förutsättningar. Vissa kan bidra med mer och andra med mindre. Allt stöd är välkommet, då varje krona gör skillnad för de människor som berörs av våra program i Indien och Bangladesh.

 

För att möta företags olika förutsättningar och för att konkretisera vad det innebär att vara företagsvän till Svalorna, har vi tagit fram två “stödpaket”. Ett för mindre företag och ett för medelstora och stora företag. Nedan kan du läsa om dessa paket och på vilket sätt vi som tack lyfter fram ert företags engagemang.

Förena ditt framgångsrika företagande med ett ansvarstagande. Bli företagsvän till Svalorna.För små företag

Detta får du som företagsvän till Svalorna:
 • Ett tackdiplom, i print- och PDF-format
 • En Webbknapp/Banner, som kan användas bl.a.  på er hemsida,
  och som visar ert företags engagemang
 • En E-postsignatur
 • Svalornas medlemsblad med information om det kontinuerliga arbetet
 • En årlig rapportering på hur era pengar använts
 • Ditt företagsnamn listas på vår webbplats bland andra företagsvänner
  (se lista till höger)

 

Ditt företag bidrar med 3600 kr per år (300 kr/ mån) eller mer…

 

För medelstora och stora företag

Detta får du som företagsvän till Svalorna:
 • Ett tackdiplom, i print- och PDF-format
 • En Webbknapp/Banner, som kan användas bl.a. på er hemsida,
  och som visar ert företags engagemang
 • En E-postsignatur
 • Svalornas medlemsblad med information om det kontinuerliga arbetet
 • En årlig rapportering på hur era pengar använts
 • Ditt företag exponeras på Svalorna.org, där företagets logga syns
  och där man kan trycka sig vidare till er sida via ett klick
 • Möjligheten att boka in föreläsningar gällande de teman vi arbetar med i våra program

 

Ditt företag bidrar med 12 000 kr (1000 kr/ mån) eller mer…