Testamente

Med ett testamente kan du se till att du gör skillnad nu och långt in i framtiden.

Vill du ge en del eller hela ditt kvarlåtenskap till Svalorna Indien Bangladesh så måste du skriva ett testamente. I annat fall fördelas dina tillgångar enligt lagen om arvsrätt ”Ärvdabalken”.

Om du skriva in Svalorna i ditt testamente, ange då vårt legala namn Föreningen Svalorna Indien Bangladesh och vårt organisationsnummer 845000-4240, samt vad det är du vill ska tillfalla föreningen. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en jurist för att allt ska bli rätt enligt rådande bestämmelser.

Har du frågor eller vill att vi skickar mer information hem till dig så är du givetvis välkommen att höra av dig till oss:

Telefon: 046-12 10 05
E-post: info@svalorna.org

 

Vad kan jag testamentera?

Det är inte endast pengar som går att testamentera. Du kan kan till exempel även testamentera aktier, en fastighet, en bil, mark, tavlor och andra lösören.

Som icke-vinstdrivande organisation är vi skattebefriade, skänk därför hellre gåvan direkt istället för att skriva exempelvis ”vinsten av försäljningen av gåvan ska tillfalla”.