Miljö och klimat

Både i Indien och Bangladesh har klimatkrisen länge haft en tydlig påverkan på människors liv. Ett varmare väder, skiftande årstider, kortare och mer intensiva regn skapar många svårigheter för befolkningen och det blir allt svårare att bo kvar på landsbygden och att klara sig på jordbruket.

Svalorna arbetar för att de som lever på landsbygden ska få tillgång till information om extrema vädersituationer och få ta del av förebyggande insatser för att minska klimatets påverkan på boende och jordbruk. Vi arbetar även med att fler ska få utbildning om ett hållbart jordbruk som inte skadar naturen och som kan stå emot klimatkrisen.