Vårt arbete går ut på samarbete

I över 60 år har Svalorna arbetat med att bekämpa fattigdom och de orsaker som skapar förtryck och exkludering. Vi arbetar tillsammans med de som själva är drabbade av fattigdom och orättvisor - där förändringen behövs som mest. Vi tror på en förändring där människor själva får möjligheten att påverka sitt liv och det samhälle de lever i. Det är vägen till en hållbar och rättvis utveckling.

De globala målen

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att nå dem. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Svalorna jobbar mot ett flertal av de globala målen och vi har identifierat de som vi bidrar till mest.