• Webbshop
  • Second hand

Svalorna bildades 1959 och har sina rötter i Emmausrörelsen. Idén bakom namnet är att svalor är flyttfåglar som under året rör sig mellan norra och södra halvklotet, precis som de volontärer som i början reste till Latinamerika, Indien och Bangladesh och stöttade lokalbefolkningen med olika projekt. Volontärerna reste sedan tillbaka till Sverige och informerade om situationen för de människor de arbetat med.

Bildandet av Svalorna inspirerades av Henri Marie Joseph Grouès, en fransk romersk-katolsk präst som gick under alias Abbé Pierre för att skydda sin identitet för att undvika att bli tillfångatagen av nazisterna under andra världskriget. Han är grundare av Emmausrörelsen och är internationellt känd för att ha kämpat mot fattigdomen i världen och hjälpt judar undan förintelsen. Under efterkrigstiden reste Abbé Pierre runt i Europa och föreläste. 1958 kom han till Sverige för att hålla föredrag. Abbé Pierre väckte hopp och engagemang och bistod människor med att starta upp volontärgrupper. En av de grupper som startade var Svalorna som från början arbetade med fattiga människor i Lima, Peru. Syftet var att sända volontärer som kunde bistå utsatta människor i andra delar av världen. Snart inleddes ett arbete med återanvändning och återbruk som ett sätt att finansiera volontärernas resor. 1962 åkte de första volontärerna med båt till Indien och tio år senare började arbetet i Bangladesh.

1966 bildade Svalorna en riksförening med en lokalförening i Stockholm som särskilt tog ansvar för volontärverksamheten i Peru medan lokalföreningen i Lund tog ansvar för volontärverksamheten i Indien. Tillsammans gav lokalföreningarna ut ett gemensamt nyhetsblad. 1974 bildades ytterligare en lokalgrupp i Göteborg. Denna grupp arbetade främst med informationsspridning om Indien och drev sedermera en rättvis handel-butik där de sålde varor från Afrika, Asien och Latinamerika. År 2003 gick samarbetet kring gemensam tidning för samtliga lokalgrupper i graven och fyra år senare skedde likaså med riksföreningen. Svalorna Latinamerika och Svalorna Indien Bangladesh är numera två fristående organisationer.

Metoder och teman har förändrats genom åren men grundvärderingen, utifrån Emmaus, att kämpa först för och med dem som har det svårast; inte bara för att linda nöd utan också för att avskaffa dess orsaker, kvarstår. Från att arbetet i början byggde på de utsända volontärernas insatser, började vi senare arbeta i projektform tillsammans med våra samarbetsorganisationer. Volontärerna fungerade då som stöd i projekten. Idag samordnar Svalorna allt arbete i långsiktiga program som drivs av samarbetsorganisationerna. Vi har lokalanställd personal som stödjer samarbetsorganisationerna. Vi har ett tydligt fokus på miljö- och rättighetsfrågor.

Equator Prize 2019

Svalorna partnerorganisation är en av vinnarna av Equator Prize 2019.