Matsuveränitet

En majoritet av befolkningen i Indien och Bangladesh får sin huvudsakliga försörjning från jordbruk. Därför arbetar Svalorna för att fler ska få bättre förutsättningar att leva på sitt jordbruk och tillgången till en marknad att sälja sina produkter på – till ett skäligt pris. Vi arbetar också för att fler ska få tillgång till land att odla på, och att rätten att äga mark ska gälla alla.

För att småjordbrukare ska få mer att säga till om så stöttar vi arbetet med att organisera småbrukare och ge dem verktyg för att göra sina röster hörda. Tillsammans leder de arbetet med att bygga upp lokala fröbanker, utveckla hållbara odlingsmetoder utan gifter, och att sprida kunskapen om odlingssätt som står emot klimatförändringarna.