Visselblåsartjänst

Slå larm om du misstänker oegentligheter i vår verksamhet.

Syftet med tjänsten är att motverka korruption och att uppmuntra till att slå larm och misstänkta avvikelser från Svalornas policyer och riktlinjer inom Svalornas, våra partnerorganisationer och andra samarbetspartners arbete.

Svalornas definition av korruption ligger i linje med Sida som definierar korruption som ”ett missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning”. Korruption innefattar bland annat att ta och ge mutor (inklusive att muta en utländsk tjänsteman), förskingring, intressekonflikt och nepotism.

(Detta är exempel och andra typer av oegentligheter kan förekomma.)

Rapportera avvikelser

 
  Godkända filtyper: doc, docx, pdf, jpg, png, xls, xlsx, Max filstorlek: 15 MB

  Om visselblåsartjänsten

  Anonymitet

  Svalorna registrerar inte IP-adressen för besökare på denna sida för att en anmälare ska kunna vara anonym. De uppgifter som anges i formuläret skickas direkt via e-post till Svalornas styrelseordförande och sparas inte någon annanstans. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt, oavsett om anmälan är anonym eller inte.

  Svalorna sparar endast informationen så länge den behövs för att följa upp anmälan. Om en anmälan innehåller uppgifter om misstänkt lagbrott kommer de att skickas vidare till berörda myndigheter.

  Andra sätt att anmäla

  En anmälan kan även skickas till Svalorna via e-post, till visselblasare@svalorna.org. Denna e-postadress har samma mottagare som visselblåsartjänsten. Om du skickar din rapport via e-post, tänk då på att din egen mejladress och/eller IP-adress kan komma att skickas med i ditt mejl. Detta går att göra anonymt genom att starta ett nytt anonymt e-postkonto och genom att använda ett publikt nätverk på t.ex. ett bibliotek.

  Om din anmälan har information som rör mottagaren för tjänsten eller på något sätt inte bör komma denna till känna, så ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till någon annan i organisationen.

  Det går också att anmäla misstänkta oegentligheter om våra projekt i Indien och Bangladesh till vår finansiär ForumCiv via deras digitala visselblåsartjänst

  Svalornas antikorruptionspolicy

  Läs mer Svalorna hanterar och förebygger misstänkta oegentligheter i Svalornas antikorruptionspolicy

  Svalorna samtliga styrdokument och riktlinjer finns på sidan Styrning och kontroll