Svalornas styrelse

Styrelsen som valdes på Svalorna Indien Bangladesh årsmöte den 27 april 2024.

Isabella Holmquist, ordförande

Isabella är vice försäljningschef på elektronikföretaget Ecomal Sweden AB. Hon har många års erfarenhet inom försäljning, entreprenörskap och företagande och är certifierad styrelseledamot. Isabella brinner för utsatta människors rättigheter samt miljö- och jämställdhetsfrågor, och har engagerat sig inom Svalorna sedan 2019.

Gabriella Johansson, ordinarie ledamot och 1:a vice ordförande

Gabriella kom först i kontakt med Svalorna år 2017 då hon var placerad hos kvinnorättsorganisationen Grameena Mahila Okkuta i södra Indien som utlandspraktikant. Gabriella har länge varit engagerad i civilsamhällesfrågor med ett särskilt starkt intresse för kvinnors rättigheter, och hon har en studiebakgrund i genusvetenskap och utvecklingskommunikation. Utöver sitt engagemang inom Svalorna har Gabriella varit verksam inom andra civilsamhällesorganisationer, där hon främst arbetat med projekt rörande kvinnors rättigheter och integrationsfrågor.

Louis Eberstål, ordinarie ledamot och 2:a vice ordförande

Louis är i grunden kommunikatör och har en master i miljövetenskap och hållbarhet från Lunds Universitet. Till vardags arbetar Louis som verksamhetsutvecklare på studieförbundet Medborgarskolan. Louis har bred erfarenhet av ideellt arbete och har bland annat representerat Svalorna i Emmaus Sveriges styrelse sedan 2019. Mellan 2018-2022 arbetade hon på Svalornas kansli med ansvar för Praktikantprogrammet, medlemsvård, insamling och föreningsarbete. Engagemanget började när hon 2017-2018 gjorde praktik via Svalorna hos partnern Deccan Development Society i Indien.

Ellen Gustafsson, ordinare ledamot och kassör

Har lång erfarenhet av olika civilsamhällesorganisationer och projekt i olika länder. Har tidigare arbetat som administratör, handläggare och ekonomiansvarig under 7 år på Svalornas kansli.
Jobbar nu på Barnfonden som ansvarig för EU-projektbidrag.

Markus Lewin, ordinarie ledamot

Markus är utexaminerad från Lunds Universitet som människorättsvetare. Han har även studerat fred och konfliktstudier med fokus på Sydasien på Oslos universitet. Hans intresse för Indien och utvecklingsarbete föddes när han för flera år sedan åkte till Tamil Nadu i södra delarna av landet för ett volontärarbete på landsbygden. Engagemanget för landet och dess utveckling har under åren bara växt. Hans examensarbete fokuserade på småskaliga bönders mänskliga rättigheter i relation till de pågående klimatförändringarna i Maharashtra, Indien.

Jenny Warnestam, ordinarie ledamot

Jennys intresse för rättvisefrågor väcktes i unga år genom organisationen IM, Individuell Människohjälp. Från början är hon utbildad statsvetare men slumpen gjorde att hon började arbeta med marknadsföring och kommunikation vilket hon sedan ägnat större delen av hennes yrkesverksamma liv. Numera är Jennys yrkesverksamma liv inriktat på beteende- och hållbarhetsfrågor.

Theodor Stensö, ordinarie ledamot

Theodor var under 2022 en av Svalornas utlandspraktikanter. Praktiken gjorde han hos Svalornas partner Keystone Foundation i Kotagiri, Indien. Praktikperioden var en del av hans masterutbildning i Peace- and Conflict Studies vid Uppsala Universitet. Han har förutom sina studier ett flerårigt och mångsidigt engagemang i civilsamhället i Sverige.

Olle Sjökvist, ordinarie ledamot

Pensionerad journalist och personalledare. Har haft olika både skrivande och personalledande funktioner vid LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Media. Även arbetat med LRFs samarbetsprojekt i Makedonien.

Malin Grundström, ordinarie ledamot

Har länge arbetat i olika civilsamhällesorganisationer i Sverige och Danmark. Bland annat jobbat med programhandläggning och ekonomi hos Caritas i Köpenhamn, International Media Support, Svenska Kyrkan (numera Act) och även under flera år på Svalornas kontor i Lund.

Lisa Rådbo, suppleant

Lisa arbetar som verksamhetscontroller på studieförbundet Medborgarskolan. Hon har en studiebakgrund inom beteendevetenskap och välfärdspolitik, och har erfarenhet av ideellt arbete. 2017-2018 gjorde hon praktik via Svalornas praktikantprogram hos partnern Deccan Development Society i Indien.

Cecilia Ward, suppleant

Småskalig grönsaksproducent och föreläsare med stort intresse för matsuveränitetsfrågor och hållbarhet. Cecilia har en masterexamen i Globala studier och har tidigare varit anställd som kommunikatör på Svalornas kansli. Just nu arbetar hon som projektledare på Botildenborg i Malmö. Drivit Stadsodlingskursen i Malmö och andelsjordbruket Landet Oss under flera år.

Åsa Johansson, suppleant

Är volontär i vår second hand- butik. Åsa har tidigare suttit i vår systerorganisation Svalorna Latinamerikas styrelse. Genom U-landslinjen på folkhögskola för många år sedan stärktes intresset för rättvisefrågor och bistånd på gräsrotsnivå. Intresset för Indien väcktes i samband med en studieresa genom lärarlinjen. Har mellan åren 2006-2019 varit medarbetare och samordnare på stiftelsedriven Waldorfförskola i Höör.