• Webbshop
  • Second hand

Styrelse

Ordförande

Birgitta Göranson-Iliste
Pensionär med tidigare yrkesliv som journalist, biståndsarbetare, folkhögskolelärare och skönlitterär översättare. Birgitta har tidigare arbetat på Svalorna som verksamhetsledare och har en långvarigt erfarenhet av ideellt arbete inom både Svalorna och Emmaus. Birgitta innehar idag rollen som ledamot inom Emmaus international:s Wise Persons’ Committee.

Ordinarie ledamöter

Peter Sjöblom
Pensionär med tidigare yrkeserfarenhet från tjänster som redovisningschef, ekonomichef och finansiell specialist, både i Sverige och utomlands. Peter har varit aktiv i Svalorna sedan 2010 och har tidigare innehaft rollen som kassör. Han har under en lång tid även ideellt arbete inom föreningens second hand-verksamhet.

Cornelia Johansson
Cornelia har en examen i internationellt arbete och globala studier samt en master i fred och konflikt-studier. Hon har erfarenhet från frivilligarbete och praktik på ett flertal organisationer inom utvecklingsarbete, däribland Svalornas praktikantprogram i Indien. Cornelia arbetar idag på UNDP, med fredsbyggande arbete i Sri Lanka.

Elin Gidlöf
Elin har en bakgrund i globala studier och internationella relationer och läser för närvarande en master i mänskliga rättigheter. Hon har varit drivande av uppstarten av Göteborgs lokalgrupp och har även deltagit i Svalornas praktikantprogram i Indien. Elin gör för tillfället praktik på Sveriges ambassad i Bangkok.

Josefine Mattsson
Josefine har en fil.kand. i freds- och konfliktkunskap och studerar för tillfället en master inom samma område. Josefine har tidigare praktiserat på Svalornas kontor i Lund inom program och kommunikation och har även deltagit i Svalornas praktikantprogram i Indien. Josefine är också styrelseledamot i Emmaus Sverige.

Bosse Nilsson
Redovisningskonsult och företagare och styrelsens kassör. Bosse har en lång erfarenhet inom ideellt arbete för Svalorna, bland annat inom den nuvarande second hand-verksamheten men också in om tidigare projekt, som Återbruksvaruhuset Magasin 21 om drevs tillsammans med Lunds kommun.

Denise Berg
Denise har en kandidatexamen mänskliga rättigheter och demokrati och läser för tillfället en master inom samma område. Hon har erfarenhet av strategiarbete och policyarbete från praktik och ideellt arbete på ett flertal organisationer, däribland Peaceworks Sweden och från Svalornas praktikantprogram i Indien. Denise gör för tillfället praktik på ActionAid Sverige.

Jenny Anderberg
Text kommer snart

Emelie Aho Fältskog
Text kommer snart

Ersättare

Ulf Wilmenius
Pensionär med en lång erfarenhet inom utvecklingsarbete. Bland annat som biståndschef för Forum Syd och som sakkunnig för Sida och för Emmaus Internationals solidaritets- och biståndskommission. Ulf har en lång bakgrund i Svalorna där han bland annat arbetat som verksamhetsansvarig, och verkat ideellt som styrelseledamot och ordförande.

Janne Sällberg
Text kommer snart

Isabella Nitschke
Text kommer snart

Valberedning

Marjo Lampinen Qvist
Cecilia Ward
Malin Grundström