• Webbshop
  • Second hand

Styrelse

Ordförande

Birgitta Göranson-Iliste
Pensionär med tidigare yrkesliv som journalist, biståndsarbetare, folkhögskolelärare och skönlitterär översättare. Birgitta har tidigare arbetat på Svalorna som verksamhetsledare och har en långvarigt erfarenhet av ideellt arbete inom både Svalorna och Emmaus. Birgitta innehar idag rollen som ledamot inom Emmaus international:s Wise Persons’ Committee.

Ordinarie ledamöter

Peter Sjöblom
Pensionär med tidigare yrkeserfarenhet från tjänster som redovisningschef, ekonomichef och finansiell specialist, både i Sverige och utomlands. Peter har varit aktiv i Svalorna sedan 2010 och har tidigare innehaft rollen som kassör. Han har under en lång tid även ideellt arbete inom föreningens second hand-verksamhet.

Cornelia Johansson
Cornelia har en examen i internationellt arbete och globala studier samt en master i fred och konflikt-studier. Hon har erfarenhet från frivilligarbete och praktik på ett flertal organisationer inom utvecklingsarbete, däribland Svalornas praktikantprogram i Indien. Cornelia arbetar idag på UNDP, med fredsbyggande arbete i Sri Lanka.

Felix Berger
Felix är nyexaminerad jurist har tidigare deltagit i Svalornas praktikantprogram i Indien på samarbetsorganisationen Evidence. Felix har varit engagerad inom studentlivet och bl.a. grundat och varit styrelseledamot för Feministiska Juriststudenter Örebro och som ledamot i Örebro studentkårs fullmäktige.

Josefine Mattsson
Josefine har en fil.kand. i freds- och konfliktkunskap och studerar för tillfället en master inom samma område. Josefine har tidigare praktiserat på Svalornas kontor i Lund inom program och kommunikation och har även deltagit i Svalornas praktikantprogram i Indien. Josefine är också styrelseledamot i Emmaus Sverige.

Bosse Nilsson
Redovisningskonsult och företagare och styrelsens kassör. Bosse har en lång erfarenhet inom ideellt arbete för Svalorna, bland annat inom den nuvarande second hand-verksamheten men också in om tidigare projekt, som Återbruksvaruhuset Magasin 21 om drevs tillsammans med Lunds kommun.

Denise Berg
Denise har en kandidatexamen mänskliga rättigheter och demokrati och läser för tillfället en master inom samma område. Hon har erfarenhet av strategiarbete och policyarbete från praktik och ideellt arbete på ett flertal organisationer, däribland Peaceworks Sweden och från Svalornas praktikantprogram i Indien. Denise gör för tillfället praktik på ActionAid Sverige.

Jenny Anderberg
Jenny är verksamhetschef och rektor på Furuboda Folkhögskola. Hon har erfarenhet från att verka i civilsamhället med tidigare positioner som verksamhetsutvecklare för Ensamkommandes förbund, Koordinatör och styrelseledamot i Afrikagrupperna, Sverigechef på Svenska Afghanistankommittén och som Insamling och kommunikationschef på IM.

Emelie Aho Fältskog
Emelie arbetar idag som strategirådgivare för Agenda 2030 på Malmö stad. Hon har tidigare erfarenheter från bland annat arbeta som Policyrådgivare på Forum Syd, Styrelseledamot i CONCORD Sverige, Konsult för European Women’s Lobby, Ordförande och chef på European Rotaract Informaton Centre.

Isabella Holmquis
Isabella är delägare och säljare på elektronikföretaget Elsotec. Hon har en långvarig erfarenhet som säljare med erfarenhet som egenföretagare och Key account manager får 5A. Isabella har idag även en drivande roll i ett flertal affärs- och säljnätverk i södra Sverige, däribland BNI och Executive’s Sales Development Network.

Ersättare

Ulf Wilmenius
Pensionär med en lång erfarenhet inom utvecklingsarbete. Bland annat som biståndschef för Forum Syd och som sakkunnig för Sida och för Emmaus Internationals solidaritets- och biståndskommission. Ulf har en lång bakgrund i Svalorna där han bland annat arbetat som verksamhetsansvarig, och verkat ideellt som styrelseledamot och ordförande.

Lovisa Arnmarker
Lovisa har en en kandidatexamen i freds- och konfliktvetenskap och har tidigare deltagit i Svalornas praktikantprogram i Indien. Lovisa har tidigare erfarenhet av civilsamhället genom praktik på Forum Syd och ideellt arbete på Amnesty International.

Jan Sällberg
Jan är pensionerad lärare och har en gedigen föreningserfarenhet från ideellt arbete och styrelseuppdrag ett flertal föreningar. Jan har ett långvarigt engagemang Vänortsföreningen Ekjsö-Bangladesh, där han idag också är styrelsemedlem och kassör.

Valberedning

Marjo Lampinen Qvist
Cecilia Ward
Peter Korlén
Malin Grundström (ersättare)