Bidra till att minska fattigdom

Bli medlem och var med och bekämpa fattigdom och diskriminering

Bli medlem nu >>
Vårt arbete

Tillsammans förändrar vi!

Svalorna Indien Bangladesh bekämpar fattigdom, diskriminering och dess orsaker. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att ta sig ur fattigdom och skapa sig ett bättre liv.

Just nu

Internationella året för hirs

FN har utropat 2023 till det Internationella året för hirs. Syftet är att uppmärksamma och främja odlingen av hirs, dess näringsmässiga fördelar och förmåga att hantera klimatförändringar och extrem väder. Flera av Svalornas partners i Indien jobbar framgångsrikt för att lyfta fram och öka medvetenheten kring fördelarna med att odla hirs.

Stöd vårt arbete

Stötta vårt arbete och att ge fler möjligheten att ta makten över sina liv - ett liv ut ur fattigdom och diskriminering.