Kvinnors rättigheter

När kvinnor får samma rättigheter som män minskar fattigdomen och fler kan bygga en trygg tillvaro för sig själva och sin familj. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män och kön ska inte ska avgöra någons livssituation eller framtidsutsikter.

Svalorna arbetar bland annat för att kvinnor ska ha rätt att få utbilda sig och kunna skaffa sig en inkomst – något som höjer kvinnors status i såväl familjen som i samhället och gör att kvinnor blir en aktiv part i allt beslutsfattande. Vi arbetar även med att allt våld mot kvinnor ska stoppas och att normer och attityder måste förändras. Detta gör vi genom att utbilda såväl kvinnor som män om kvinnors rättigheter och att bygga upp en förståelse för allas lika rättigheter. I detta ingår även att arbeta mot barnäktenskap och se till att flickor får samma möjligheter som pojkar.