Svalorna 60 år

Bilder att använda för press i och med Svalorna 60-årsjubileum. Vänligen ange fotograf.

 

Historiska bilder


En an Svalornas tidiga bussar i Indien. Fotograf: Anita Andersson
Ladda ner här


Rörelsen Save the Western Ghats demonstrerar mot exploatering av naturen. Rörelsen stöttades av Svalorna under 80- och 90-talet.
Ladda ner här

 

Nutida bilder


Medlemmar i Svalornas Partnerorganisation Okkuta deltar i en demonstration med målet att få till ett regionalt förbud mot alkohol, i ett led av att minska mäns våld mot kvinnor. Fotograf: Gabriella Johansson
Ladda ner här


Mangamma har med hjälp av Svalornas partnerorganisation Okkuta startat ett kvinnligt mjölkkooperativ tillsammans med andra kvinnor från sitt område. Foto: Gabriella Johansson.
Ladda ner här