Kvinnliga jordbruksgrupper kämpar mot klimatorättvisa i Indien

Den Indiska tidningen The Wire har publicerat ett utdrag från den nyligen utkomna boken Climate Justice of India, från Cambridge University Press. Utdraget handlar om Svalornas Indiska partnerorganisation Women’s Collective och deras mycket lyckade arbete med att starta och stötta kvinnliga jordbruksgrupper för att bekämpa fattigdom och klimatförändringarnas påverkan.

Jordbruksgrupperna fyller många viktiga funktioner för medlemmarna och ger dem möjligheter som de med stor sannolikhet inte fått tillgång till på andra sätt. Med hjälp av Women’s Collective får grupperna utbildning i bland annat ekologisk odling, val av grödor, vattenhushållning, och tekniker för att lagra fröer. Många av grupperna har också en gemensam sparkassa där medlemmar i sin tur kan ta räntefria lån för att utveckla sitt jordbruk.

Vikten av tillgång till jordbruksmark för kvinnor är också något som Women’s Collective arbetar med. Kvinnor i Indien har generellt mycket svårt att äga eller få hyra jordbruksmark, och om singelkvinna, änka eller av en lägre kast är detta mer eller mindre omöjligt. Fallen är också många där kvinnor bestulits på mark som de tidigare ärvt från familj eller en avliden make. Women’s Collective hjälper bland annat grupperna att förhandla med lokala institutioner och få till långsiktiga hyresavtal med markägare och göra det möjligt för de kvinnliga bönderna att dela på jordbruksmark och avtal.

Läs hela artikeln här (på engelska): https://science.thewire.in/environment/climate-injustice-india-tn-women-collective/

 

Foto: Deepak kumar/Unsplash