Ny guide ska hjälpa svenska ambassader att stötta det lokala civilsamhället

Endast 3,1 procent av världens befolkning lever i länder med helt fritt civilsamhälle. Sverige har ett ansvar att stötta lokala civilsamhällesaktörer. Tillsammans med 23 andra organisationer har vi tagit fram en guide som hjälper svenska ambassader att göra detta.

Publikationen ”Ge plats – en guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället” har tagits fram av medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme. Den ska fungera som ett stöd till ambassader i deras relationsbygge med lokala civilsamhällesorganisationer, och innehåller konkreta tips för att genomföra inkluderande, säkra och meningsfulla möten, såväl fysiska som digitala. Vi vill också uppmana utrikesdepartementet att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för utlandsmyndigheternas relationer med lokala civilsamhällen – och säkerställa att dessa efterlevs.

Läs mer om varför guiden behövs i Concord Sveriges artikel

Hela guiden hittar du här