Thenkas Ponnuthai, från Svalornas partnerorganisation Women's Collective, talar inför demonstrerande bönder under protesterna. Foto: Women's Collective.

Indiska bönder ber om omvärldens stöd

I snart en månad har hundratusentals indiska bönder demonstrerat mot de nya jordbrukslagar som infördes i landet i september. Bönderna protesterar bland annat mot att de helt utelämnats från arbetet för att reformera landets jordbrukspolitik, och att de lagar som nu införts hotar deras försörjning. Nu ber de om omvärldens stöd för att sätta tryck på den indiska regeringen.

Skriv under böndernas upprop – Visa ditt stöd

Den nya jordbruksreformen har av de politiker som stödjer den presenterats som en nödvändig förändring av landets jordbrukssektor som är i ett stort behov av utveckling. Över hälften av Indiens befolkning är beroende av jordbrukssektorn för sin försörjning. Trots detta står jordbrukssektorn endast för 15 % av landets ekonomi. Många av landets jordbrukare lever redan på små marginaler och har mycket få möjligheter att utveckla sitt jordbruk. Med denna bakgrund vill regeringen öppna upp den indiska jordbrukssektorn på flera olika sätt.

De demonstrerande bönderna håller med om att det behövs förändring och bättre möjligheter för bönder att utveckla jordbruket, men de menar att den nya reformen snarare kommer förvärra situationen istället för att hjälpa dem. Bland annat är de mycket kritiska till den del av reformen som nu öppnar upp för spekulation och prispress på många av de grödor som odlas i landet, något som tidigare styrts av lagstadgade minimipris, och som gjort det möjligt för jordbrukare att veta vad de kommer få för sitt arbete.

De bönderna som nu protesterar menar att de nya jordbrukslagarna innebär att de nu har ännu mindre att säga till om och att den pågående avregleringar av priser på jordbruksprodukter hotar deras försörjning, och i det långa loppet även landets matförsörjning. I försöka att stävja protesterna har den indiska regeringens gjort minimala förändringar i den nya lagarna, men allt för små för att det ska ha något riktig påverkan för landet bönder.

Men bönderna ger inte upp, och de tänker fortsätta demonstrera tills att regeringen lyssnar på deras krav och ger dem möjlighet att vara med och påverka de lagar som påverkar deras försörjning. För att öka pressen på den indiska regeringen ber de omvärlden att visa sitt stöd genom att skriva under deras upprop. Visa ditt stöd och skriv under, och sprid gärna uppropet vidare, så att fler kan stödja.

Skriv under böndernas upprop – Visa ditt stöd