Foto: Ida Lönnström. Bilden är en arkivbild.

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Svalornas partnerorganisation Nijera Kori har länge arbetat för att bekämpa sexuellt och könsbaserat våld i Bangladesh. Under pandemin har de tvingats att finna nya vägar för att nå ut med sin hjälp till kvinnor och barn som är isolerade i sina hem. 

För att kunna nå ut till utsatta kvinnor och flickor under pandemin har Nijera Kori startat en telefontjänst till vilken våldsutsatta kan höra av sig för att be om hjälp. Telefonlinjen hålls i drift via gemensamma insatser från medarbetare och frivilliga medlemmar. Samtidigt arbetar andra inom organisationen aktivt med att sprida information om telefontjänsten via sociala medier och via telefon, i hopp om att nå ut till så många som möjligt. 

Under pandemin och det efterföljande utegångsförbudet har man inom organisationen fruktat att sexuellt och könsbaserat våld kan komma att öka, samt att minderåriga flickor kan komma att giftas bort i hemlighetNijera Kori uppmärksammar kvinnor och flickor i sin omgivning om de ökade riskerna och uppmanar alla att noggrant övervaka situationen i deras närområde, och att se efter varandra i dessa svåra tider.  

När organisationen får information om ett brott som har skett eller är på väg att ske, så rycker Nijera Kori ut med sitt stöd på olika vis. Vid varje inrapporterad incident inleds en process där de först samtalar med den våldsutsatta för att dokumentera incidenten. Sedan hjälper de individen att komma i kontakt sjukvård, polis och advokat. Vid särskilt allvarliga incidenter koordinerades en akut insats av ett team inom organisationenAlla incidenter följs sedan upp för att säkerställa att den våldsutsattfått den hjälp hon behöver och att hon inte längre befinner sig i fara 

Tack vare det nya initiativet och derastora engagemang har Nijera Kori kunnat förhindra eller stoppa över 500 fall av fysiskt och psykiskt, sexuellt och könsbaserat våld, samt förhindrat 16 barnäktenskap under perioden april till juni 2020. Ett imponerande arbete som vi idag vill uppmärksamma under den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Tillsammans kan vi skapa förändring.