Svalornas årsmöte 2024

  • Tid och datum: Lördag 27 april, klockan 15.30. Mötet startar 16.00
  • Plats: Svalornas Secondhand, Spolegatan 5, Lund eller digitalt via zoom

Välkommen på årsmöte!

Som medlemsförening har alla Svalornas medlemmar en röst och lika stor möjlighet att påverka föreningens arbete. På årsmötet summerar vi det gångna året och blickar framåt genom att besluta om årets verksamhet och välja en styrelse.

Alla är välkomna att delta, men endast medlemmar har rösträtt under årsmötet. För att ha rösträtt måste du ha blivit medlem senast två månader innan ordinarie årsmöte.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet här!

Hur deltar du i årsmötet?(obligatoriskt)

Du kan också anmäla dig genom att maila till, info@svalorna.org. Skriv i anmälan om du vill delta på plats eller digitalt.

Sista anmälningsdag är 12 april (om du har missat att anmäla dig inom denna tid, så hör av dig så går det att lösa)

Handlingar

Dagordning årsmöte Svalorna Indien Bangladesh

Övriga handlingar kommer att skickas ut till anmälda senast två veckor innan årsmötet.

Motionera

Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner inför årsmötet. En motion är ett förslag, som man vill att Svalorna Indien Bangladesh ska genomföra under året.

Motioner skickas senast den 1 mars till styrelsens sekreterare Markus Lewin på mail: markus.lewin@svalorna.org 

Kandidera till ett förtroendeuppdrag

Har du tiden och engagemanget för att vara en del av styrelsen? Eller vill du kanske engagera dig i valberedningen för det kommande året?

Skicka in din ansökan senast den 24 mars till valberedningen@svalorna.org