Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

Debattartikel publicerad på Biståndsdebatten 5 juli 2017.

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.

Nästa vecka träffas Sverige och ett 50-tal andra länder i Bryssel för att bland annat diskutera finansieringen av initiativet #Shedecides, och hur länderna tillsammans ska motverka de negativa effekterna av President Trumps återinförande av Global Gag Rule, den så kallade munkavle-regeln.

Sverige har hittills visat ett starkt ledarskap och varit tydliga i sin kritik mot återinförandet av munkavle-regeln. Dessutom står Sverige som medarrangör för en konferens den 2 mars tillsammans med Danmark, Nederländerna och Belgien där man ska mobilisera politiskt och finansiellt stöd. Sveriges röst och politiska ställningstagande i denna fråga är viktig internationellt, och initiativet att samordna givare för att täcka upp för bortfallet av USA:s bistånd är välkommet. Viktigast av allt är dock Sveriges vilja att skjuta till mer pengar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR – något som kräver att riksdagen stöttar en ökad satsning på SRHR i vårbudgeten.

Munkavle-regeln – bakslag mot mödrahälsan

Det globala arbetet mot mödradödlighet har varit framgångsrikt. Mödradödligheten har nästan halverats mellan åren 1990 och 2015. USA har tidigare stått för cirka 30 procent av det globala biståndet till mödrahälsa, och hälften av det amerikanska biståndet har gått till preventivmedel och preventivmedelsrådgivning. Munkavle-regeln kommer därmed att innebära en betydande minskning av detta bistånd. Det går inte att säga exakt hur stort det finansiella bortfallet av USA:s bistånd blir då restriktionerna fortfarande är under utarbetande, men 2016 uppgick USA:s hälsobistånd till 9,5 miljarder dollar.

President Trumps utökade version av munkavle-regeln, eller Mexico City policy som den formellt heter, innebär att USA stoppar allt hälsobistånd till utländska organisationer som inte uttryckligen tar avstånd från att jobba med aborträttigheter. Eftersom få organisationer enbart jobbar med abort kommer policyn att drabba ett stort antal organisationer. Det inkluderar aktörer som arbetar med hiv och aids, hbtqi-personers rättigheter, nutrition, malaria, tuberkulos, och för ökad hygien på vårdinrättningar – insatser som är avgörande för allas hälsa, unga som gamla. Dessa organisationer kommer nu tvingas välja mellan att acceptera USA:s villkor och att se sitt finansiella stöd försvinna.

Marie Stopes International (MSI), en internationell organisation som har arbetat med familjeplanering i över 40 år, uppskattar att munkavle-regeln under de närmaste tre åren kommer att resultera i:

• 6,5 miljoner fler oönskade graviditeter
• 4,3 miljoner fler aborter, varav 2,1 miljoner osäkra aborter
• 21 700 fler fall av mödradödlighet

Sveriges ställningstagande livsavgörande

SRHR är en förutsättning för att kunna uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle. Rätten till reproduktiv vård, säkra förlossningar och säkra aborter med rent vatten, sanitet och hygien handlar om att rädda liv. Detta, tillsammans med preventivmedel och sex- och samlevnadsundervisning, är dessutom nödvändiga områden för att flickor och kvinnor ska kunna planera sina liv, skaffa sig en utbildning, arbeta under anständiga förhållanden, försörja sig och bidra till en säkrare och mer hållbar värld. I konfliktregioner och sköra stater är det också nödvändigt att kunna erbjuda fullständig sexuell och reproduktiv hälsovård till överlevare av sexuellt och genusbaserat våld.

Alla kvinnors och flickors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet som inte borde ifrågasättas år 2017. Dessa rättigheter är absolut nödvändiga för att lyfta kvinnor, barn, familjer och hela samhällen ur fattigdom och därmed en avgörande faktor för att nå de hållbara utvecklingsmål som alla världens länder har åtagit sig att uppnå till 2030. Därför är Sveriges och omvärldens starka politiska ställningstagande mot munkavle-regeln livsavgörande. Nästa steg är att omsätta motkraften i nya finansiella medel i den kommande vårbudgeten.

Maria Andersson, generalsekreterare RFSU
Gabi Björsson, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia
Birgitta Göranson-Iliste, t.f. Verksamhetsledare, Svalorna Indien Bangladesh
Kristina Henschen, kanslichef Union to Union
Luis Lineo, ordförande MÄN
Erik Lysén, internationell chef Svenska kyrkan
Anneli Rogeman, VD We Effect
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Annika Skogar, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325
Lisa Sjöblom, generalsekreterare Forum Syd
(Medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp)