Workshop med Repair cafe

Poesi och musik afton på tema hållbarhet

Matlagningsworkshop

Matlagningsworkshop

Matlagningsworkshop

Gårdsfest för biologisk mångfald!

Gårdsfest för biologisk mångfald!

Gårdsfest för biologisk mångfald!

Gårdsfest för biologisk mångfald!

Växt och fröbyte

Eco-friendly cleaning

Eco-friendly cleaning

Tack för en fantastisk vår!

I en tid där ensamhet bland äldre ökar, ångesten bland yngre växer och klimatkrisen blir allt mer akut, har vi på Svalorna arbetat för att skapa en gemensam mötesplats i Lund. Under våren har vi anordnat flera inspirerande evenemang på temat miljömöten mellan generationer. 

Tack vare stöd från Postkodsstiftelsens grannskapsintiativ, så har Svalorna haft möjlighet att under våren anordna nio evenemang, under teamat “Miljömöten mellan genrationer”. Tanken med dessa evenemang har varit möjligheten att ta vara på den äldre generationens värdefulla kunskap och praktiska färdigheter, genom den får möta den yngre generationens energi och kreativitet.  

– Syftet var att erbjuda lätt tillgänglige evenemang som inspirerar till mer hållbarhet i vardagen och ge folk möjlighet att göra mer medvetna och hållbara val. Samtidigt som målet också var att vara generations-sammankopplande och att bygga flera relationer i grannskapet, berättar Leonie Fasse projektledare.  

Tillsammans under våren har vi lärt oss om hållbar matlagning, delat fröer och växter, och testat på plogging, där jogging möter skräpplockning. Vi har också bytt kläder och inspirerats av second hand-mode, firat tillsammans på en gårdsfest och upplevt en kväll fylld av kreativitet under vår poesikväll om hållbarhet. 

– Responsen var mycket positiv och folk uppskattade de olika evenemang mycket. Jag själv tyckte mest om matlagningsworkshopen och eco-friendly cleaning workshopen. Det känndes mest hands-on och alla var så glada, nyfiken och trevlig!, säger Leonie.  

Genom dessa evenemang har vi sett fantastiska möten mellan generationer och en stark gemenskap växa fram. Den äldre generationens berättelser och visdom har inspirerat de yngre, samtidigt som de ungas kreativitet och engagemang har bidragit med nya perspektiv och idéer. 

Vi vill tacka alla som har deltagit och bidragit till att göra dessa evenemang möjliga. Tillsammans har vi inte bara skapat minnen och gemenskap, utan också tagit viktiga steg mot en mer hållbar framtid!