Lansering av The Game Changer

Idag på Internationella Kvinnodagen lanserar vi och 15 andra organisationer i CONCORD Sverige ”The Game Changer” med rekommendationer för en feministisk utrikespolitik på europeisk nivå. Efter 8 år med en svensk feministisk utrikespolitik har vi massor av lärdomar att dela. 

Vi lever i en osäker värld. Krig och kriser blir fler och förvärras. Försvarsbudgetar ökar och biståndsbudgetar minskar. Demokratin är på tillbakagång globalt och de auktoritära och högerextrema krafternas frammarsch drabbar flickor, kvinnor och hbtq-personer särskilt hårt. Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta med business as usual. Det är dags för ett verkligt omtag, att ändra spelplanen. Vi tror att en feministisk utrikespolitik kan vara den kraft som skapar en grönare, fredligare och mer rättvis värld.

Lanseringen av rapporten ”The Game Changer” är en rapport som vänder sig främst till beslutsfattare i EU och EU:s medlemsstater, samt till ett europeiskt civilsamhälle. Rapporten är baserad på 8 års erfarenhet av Sveriges feministiska utrikespolitik och är framtagen av CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet. I rapporten lyfter vi sex förhållningssätt som vi anser måste tillämpas för att en utrikes- och utvecklingspolitik ska vara feministisk och därmed bidra till verklig förändring.

Läs hela rapporten här