Ulf Wilmenius har avlidit

Det är med stor sorg som vi meddelar att vår kära vän, kollega och långvariga svalevolontär Ulf Wilmenius har avlidit. Vi minns honom för hans värme och känner en stor tacksamhet för hans långvariga engagemang i Svalorna, i Emmaus och allt han har gjort för sin tid inom det svenska civilsamhället.

Ulf började som verksamhetsledare på Svalornas kontor i Lund 1977 och har sedan dess även varit styrelsemedlem i föreningen ett flertal perioder, senast 2018. Under 80-talet var Ulf styrelseledamot i Emmaus Internationals styrelse som representant för Emmausföreningarna i Norden och han kom även att vara en del av den solidaritetskommission som senare tog fram grunden för Emmausrörrelsens internationella solidaritetsfond.

Förutom engagemanget för Svalorna och Emmaus hade Ulf också ett starkt engagemang i arbetet mot slavarbete, bland annat som en av grundarna till den svenska grenen av Bonded Labour Liberation Front.  Under 90-talet arbetade Ulf som kanslichef på BIFO i Stockholm som senare kom att slås samman med Svensk Volontärsamverkan och bildade det som idag är ForumCiv. På den nya organisationen fick han rollen att utveckla FS eget biståndsarbete.

Ulf var en friluftsmänniska av rang. Han skidade mängder av Vasalopp och sprang ännu fler långdistanslopp. Nöjdast var han i bärskogen hemma i Dalarna, och vi är många som njutit av lingon ur Ulfs rika förråd.

Tack Ulf för dina insatser!

Ulf avled 20 februari och blev 89 år gammal.