Chandramma delar med sig av sin erfarenhet som ekologisk och kvinnlig bonde till indisk lokal-tv. Foto: Ellen Gustafsson

Vägen till jämställdhet är inte helt rak

I år firar Sverige 100 år av kvinnlig rösträtt. Under början av 1900-talet banade en ihärdig kvinnorättsrörelse vägen för detta demokratiska framsteg och vidare för att Sverige idag kan klassas som ett av världens mest jämställda länder. Men kampen är inte över, varken i Sverige eller i ett globalt perspektiv, inte minst nu när coronapandemin fått utvecklingen att backa.

Patriarkala strukturer är ett universellt fenomen, men precis som många världsomspännande problem drabbas människor på olika vis och i varierande utsträckning. Samhällen i Indien och Bangladesh brottas med djupt rotade sociala könsnormer som hämmar jämställdhet och leder till könsdiskriminering.

Svalorna arbetar med denna problematik på olika sätt. En av våra partners är den indiska organisationen Okkuta, som utbildar unga män och kvinnor om människors lika värde. Könsdiskriminering är inte en kvinnofråga utan ett övergripande samhällsproblem, så både män och kvinnor behöver vara delaktiga i arbetet. Förhoppningen är att ungdomarna som Okkuta utbildar ska vara en del av en positiv utveckling och att deras framtid ska vara mer jämställd än tidigare generationers.

Unga utbildar varandra om jämställdhet. Foto: Linda Zetterström

En annan av Svalornas samarbetspartners är Women’s Collective i Indien, vars mål är ett samhälle fritt från våld och diskriminering på grund av ålder, klass, kön, civilstånd eller sysselsättning. Organisationen arbetar också för att ge kvinnor en starkare ställning i beslutsfattande och inom samhällets alla områden. Detta gör man bland annat med projekt som stärker kvinnors tillgång och kontroll över jordbruksresurser, genom bland annat etablering av fröbanker och gemensam arrendering av mark.

Pandemin sätter käppar i hjulet 
Kampen för flickor och kvinnors rättigheter är inte en rak väg framåt. Vi ställs inför prövningar som kan innebära bakslag. Coronapandemin är ett sådant exempel. Data från FN visar att våld i hemmet mot kvinnor och flickor har ökat världen över sedan pandemin började. Därför har Svalornas partnerorganisation Nijera Kori i Bangladesh upprättat en telefontjänst för att stötta och erbjuda hjälp till kvinnor och flickor som far illa.

Det finns ett stort behov av sådant akut stöd för kvinnor, men Svalorna vill även betona vikten att stärka kvinnor i ett långsiktigt perspektiv. Jämställdhet har alltid varit en kärnfråga för Svalorna, som ser jämställdheten som en förutsättning för att mänskliga rättigheter ska respekteras och hållbar utveckling uppnås.

Ett samhälle med starka kvinnor är ett starkt samhälle 
Svalorna har alltid arbetat tillsammans med gräsrotsorganisationer för att stärka kvinnor och kvinnors rättigheter underifrån. Redan på 60-talet startade Svalorna en textilverkstad i området Cherian Nagar i Madras (nuvarande Chennai), som gav träning och arbetstillfällen för tiotals fattiga kvinnor. Idag är verkstaden ett av de få självständiga kvinnokooperativ som finns i Indien. Att stärka kvinnors ekonomiska situation är en viktig del i jämställdhetsarbetet, eftersom majoriteten av världens ekonomiskt utsatta grupper utgörs av kvinnor. När kvinnors ekonomiska situation förbättras, gynnas också deras sociala position och möjligheter att forma det samhälle som de lever i.

Vacker batikkonst som skapades i kvinnokooperativet. Foto: Tord Hubert

I år firar Sverige 100 år av demokrati, men kampen för jämställdhet är inte över vare sig här eller på andra håll. Enligt den svenska Jämställdhetsmyndigheten rapporterar flera kommuner om en ökning av mäns våld mot kvinnor sedan pandemin bröt ut. Och likadant ser det ut i resten av världen. Våld och förtryck mot kvinnor är fortfarande ett utbrett problem, och pandemin har fört oss i fel riktning. Demokratin backar i många länder och medmänskliga röster får kämpa för att bli hörda.

I det här läget är det viktigt för Svalorna att fortsätta stödja dem vars röster som omvärlden behöver lyssna till. Tillsammans med civilsamhället i Sverige och gräsrotsorganisationer i Indien och Bangladesh arbetar Svalorna vidare med att stärka kvinnors rättigheter, röster och deltagande. Varje dag, året runt!

Text: Tilda Johnsson, praktikant

 

Som medlem är du en del av förändringen

Bli medlem i Svalorna och var med i kampen för kvinnors rättigheter!