Vår reaktion får inte bli att tystna – tvärt om!

Så skriver den oberoende Delhi-baserade webbtidningen The Wire i sin kommentar till det senaste mordet på en kritisk debattör i Indien. Gauri Lankesh sköts till döds utanför sitt hem i Bangalore under förra veckan.

Lankesh vågade ställa de svåra frågorna kring makt och maktutövning, ställa myndigheter och folkvalda till svars för sitt agerande och lyfta perspektiven från de mest utsatta i samhället. Hon hotades, hon åtalades, hon fängslades under en tid. Men hon vägrade tystas i sin roll som samhällsdebattör.

Hon är den fjärde oberoende intellektuelle på lika många år som mördats i Indien. Samtliga fyra vågade ta ställning mot våld och sekterism, intolerans och hat. Enbart under 2016 dödades fem journalister. Numera ligger Indien långt nere på plats 136 i Freedom of the Press’ index.

Liknande tendenser – att tysta det obekväma – finns runtom i världen, även i Sverige. Och budskapet överallt är detsamma och riktar sig inte bara till journalister utan till alla oberoende tänkare och kritiker.

Vi som är engagerade i samhällsförändring, vi som vill basera vårt arbete på ett rättighetsperspektiv, vi kan bara reagera på ett sätt: fortsätta stå upp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, fortsätta protestera mot intolerans och våld.

Vi får inte ge upp!

Läs mer på: www.thewire.in

Foto: Joe Athialy (Flickr)