Villkora inte vårt bistånd, politiker

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 11 juni 2018.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Klimatförändringar, konflikter och hoten mot demokratin är några av många exempel på globala utvecklingsfrågor som partierna i Sverige aktivt måste jobba med.

Nu visar en granskning gjord av CONCORD Sverige att partierna inte prioriterar de här frågorna i den omfattning som krävs. Det är djupt oroande. Visst finns det enstaka politiker inom nästan varje parti som driver frågorna, men de tycks inte få gehör internt. Framförallt blir det tydligt i riksdagen, där bara en bråkdel av utskotten jobbar med frågorna. Vi menar att Sveriges globala politik är alla politikers ansvar och ska drivas i alla utskott, inte bara utrikesutskottet.

Partiledare, ni måste ta ansvar och skapa engagemang i ert parti för globala utvecklingsfrågor.

Utskotten behöver samarbeta för att hitta breda och långsiktiga lösningar. Detta är förutsättningar för att vi ska kunna hantera de globala utmaningar som Sverige och världen står inför. Det är extra viktigt under ett valår och eftersom världsläget för demokratin är akut. Likaså är det avgörande för om Sverige, tillsammans med resten av världen, ska bidra och nå de Globala målen för hållbar utveckling.

Granskningen visar att partierna saknar konkreta förslag i flera av de avgörande frågorna som vi identifierat i valmanifestet #hjärtavärlden. Där kräver vi en politik som:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig och göra sin röst hörd
  • Driver en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Konkret politik och handlingsplan för att bidra till de Globala målen:

Granskningen visar att partierna ännu inte utformat politik för vad som behöver göras för att Sverige ska bidra till de Globala målen för hållbar utveckling, som antogs för tre år sedan. Att regeringen fortfarande inte har presenterat en handlingsplan för detta är uppseendeväckande. Särskilt i skenet av att de lovat att vara ett föregångsland i arbetet. De andra riksdagspartierna har inte heller en tydlig vision för hur de vill att Sverige ska bidra till Agenda 2030.

Växla upp politiken för att bemöta hoten mot demokratin:

Granskningen visar också att 7 av 8 riksdagspartier vill växla upp politiken för att bemöta det akuta världsläget för demokratin, med människo- och naturrättsförsvarare som mördas och ett demokratiskt utrymme som krymper. Vi ser fram emot att fler partier tar fram konkreta förslag för att bemöta hoten mot demokratin. Samtidigt kan vi konstatera att Sverigedemokraterna till skillnad från de andra partierna inte vill prioritera bistånd för utveckling av demokrati.

Byt spår i migrationspolitiken:

De negativa effekterna för en hållbar och rättvis utveckling är tydliga när migrations- och flyktingpolitiken granskas. Här är Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna eniga i nästan samtliga migrationspolitiska frågor, till exempel vill de avskaffa permanenta uppehållstillstånd och kraftigt försämra möjligheterna till familjeåterförening.

Migrationspolitiska intressen påverkar också biståndspolitiken:

I maj meddelade Socialdemokraterna att bistånd ska kunna dras in om inte länder som människor flytt ifrån tar tillbaka sina medborgare. Biståndspengar får inte villkoras på det här sättet. Bistånd till flickors utbildning, säkra förlossningar eller annat livsviktigt stöd ska inte kunna dras in som påtryckning för att landets regering ska agera i Sveriges migrationspolitiska intressen. Det skadar relationer till andra länder och gör biståndet mindre effektivt.

Vi, 40 organisationer, menar att världen måste ges en plats i valrörelsen. Därför står vi bakom valmanifestet #hjärtavärlden där vi konkretiserat våra krav för en hållbar och rättvis global utvecklingspolitik.

Granskningen visar tydligt att samtliga partier i Sveriges riksdag kan göra mycket mer för att driva den politik som behövs för att nå en hållbar och rättvis utveckling i världen. Partierna måste – på riktigt – ta det ansvar som vilar på dem och agera på de globala utmaningar som hela världen står inför. Ett konkret första steg är att skifta fokus i valrörelsen, en möjlighet till det är i riksdagsdebatten nu på onsdag. Gör det!

Vi 40 organisationer som skriver under debattartikeln står bakom valmanifestet #hjärtavärlden Vi vill ge världen en plats i valrörelsen! Vi arbetar tillsammans i plattformen CONCORD Sverige, som kartlagt partiernas politik i internationella frågor. 

ActionAid Sverige
Afrikagrupperna
Barnfonden
Diakonia
Erikshjälpen
Fair Action
FIAN Sverige
Fonden för mänskliga rättigheter
Forum Syd
Individuell Människohjälp
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete
Islamic Relief Sverige
Hand in Hand
Hungerprojektet
KFUM Sverige
Kristna Fredsrörelsen
Kvinna till Kvinna
Latinamerikagrupperna
Life & Peace Institute
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Läkare i Världen
Läkarmissionen
MyRight – Empowers people with disabilities
MÄN
Operation 1325
Plan International Sverige
PMU
RFSU
Svalorna Indien Bangladesh
Svenska Afghanistankommittén
Svenska FN-förbundet
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Svenska kyrkans internationella arbete
Svenska missionsrådet
Sveriges kristna råd
Union to Union
Vi-skogen
Världsnaturfonden WWF
We Effect