Viruset har krävt en total omställning av arbetet

INDIEN Svalornas partnerorganisation Women’s collective är en av de många indiska organisationer som snabbt blivit tvungna att ställa om sin verksamhet på grund av det nya coronaviruset. När spridningen av covid-19 blev känd förstod man snabbt vikten av att få ut information om viruset till allmänheten i regionen Tamil Nadu för att minska spridningen. Med hjälp av 75 personer lyckas de idag nå hela hela 600 byar med råd om social distansering och om sanitet. 

För många av de som redan innan krisen hade ont om mat och resurser har situationen förvärrats drastiskt. Detta gäller också de många migrantarbetare som fastnat i en omöjlig situation där de varken kan arbeta eller ta sig hem. Women’s collective har därför också initierat arbetet med att identifiera familjer och migrantarbetare som är i stort behov av hjälp, för att förse dem med matpaket som finansieras med hjälp av lokala donationer. 

I kölvattnet av krisen har antalet anmälda fall av barnmisshandel och våld i hemmet ökat i regionen. Women’s collective har därför tagit kontakt med det lokala styret i regionen för att hitta metoder för att nå de som behöver hjälp. Organisationen har bland annat startat upp arbete för att tillhandahålla råd och hjälp online. Förhoppningsvis ska detta göra det möjligt för drabbade att kunna söka hjälp utan att också behöva utsätta sig för risken att smittas.

 

BANGLADESH För Svalornas partnerorganisation Sambalamby Unnayan Samity (SUS) i Bangladesh, har arbetet gått från att uppmana människor att samlas och organisera sig till att istället uppmana dem till att hålla avstånd och att inte samlas i stora grupper. 

Som många andra organisationer i det bangladeshiska civilsamhället har SUS blivit en viktig kugge i arbetet för att bekämpa spridningen av covid-19. I det nordöstra distriktet Netrakona har organisationens volontärer spridit information och råd om viruset via flygblad, sociala medier, mobila högtalarsystem och stora plakat vid vältrafikerade vägkorsningar. Organisationen har också distribuerat skyddsmasker och tvål till extra utsatta grupper i området. 

Sedan virusets intåg i landet har SUS haft kontakt med det lokala styret och gjort vad de kunnat för att få tillgång till hjälp. Arbetet fortsätter med att försöka få till ett mer långvarigt stöd med en extra prioritet för de daglönare och fattiga som snabbt fått problem då rörelsefriheten begränsats.