En workshop inom solidaritetsnätverket för att stärka deras påverkansarbete i byn Netrakona, Bangladesh.

Ett nätverk för en starkare demokrati i Bangladesh

I en tid av krympande demokratiskt utrymme har flera av Svalornas partnerorganisationer i Bangladesh tillsammans startat ett solidaritetsnätverk där de kan driva ett gemensamt påverkansarbete och arbeta för en starkare demokrati. 

 

I Bangladesh finns tydliga tecken på ett krympande demokratiskt utrymme där oliktänkande ofta utsätts för trakasserier och övervakning, vilket bland annat leder till självcensur. Sedan 2016 måste icke-statliga organisationer registrera utländska finansiella medel hos ’the NGO Affairs Bureau’ vilket gör det lättare att kontrollera organisationer och avslå projekt som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Det har även skett en ökning av religiös fundamentalism som delvis drivs på genom sociala medier. Kvinnor och marginaliserade gruppers deltagande i beslutsprocesser är kraftigt begränsat, något som försvårats ytterligare under pandemin.  

Svalorna Indien Bangladesh har tillsammans med fyra av sina fem partners i Bangladesh startat initiativet ’Building a Solidarity Platform’. Genom detta nätverk får de medverkande organisationerna utbildning inom till exempel kontext- och konfliktanalys, mediestrategi och ledarskap, samt möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer. Så småningom är förhoppningen att de ska kunna driva ett gemensamt påverkansarbete. Situationen kring minskat demokratiskt utrymme fortsätter dock vara en utmaning och civilsamhället i Bangladesh behöver stöd för att kunna fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati. 

Samlade erfarenheter och reflektioner från deltagare i workshop i solidaritetsnätverket.

Utifrån detta ser vi även att det är viktigt att Sveriges regering fortsätter vara en stark offentlig pådrivande röst till stöd för mänskliga rättigheter och civila samhällets demokratiska utrymme utifrån en bred definition som utgår från de fyra artiklar i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. 

 

Under hela oktober uppmärksammar vi tillsammans med andra organisationer inom CONCORD-nätverket demokrati genom olika aktiviteter såsom seminarier, en debattartikel och dialoger med beslutsfattare och myndigheter som bedriver biståndsprojekt. Demokratimånaden kommer att rundas av med en nylansering av rapporten Tag Plats! den 20 oktober. Denna rapport diskuterar civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering och bidrar med rekommendationer kring hur den svenska regeringen, myndigheter och politiska partier kan stoppa den negativa utvecklingen.