På den övre raden från vänster står Deepa, Shilpa & Ratnamma och på nedre raden står Manual och Bhavani. De har genom Okkuta fått möjligheten att tjäna sin egen inkomst och försörja familjen. De vill nu inspirera andra kvinnor.

”Fler kvinnor kan arbeta, lära sig om sina rättigheter och bli självständiga”

Text & Foto: Amanda Ömar

Indien är ett land med starka patriarkala strukturer och ojämlikheten mellan män och kvinnor är stor, särskilt i det mest rurala områdena. Svalornas partnerorganisation Okkuta arbetar därför för att stärka kvinnors egenmakt och öka jämställdheten på Indiens landsbygd. Ett av organisationens utvecklingsprogram fokuserar på att främja kvinnors försörjningsmöjligheter och genom små producentgrupper utbildas kvinnor i att exempelvis sy bomullsväskor för hemproduktion. 

I byn Basavarajapura har Okkutas utvecklingsprogram varit framgångsrikt. Medlemmarna Shilpa 32, Manjula 32, Ratnamma 43, Deepa 31 och Bhavani 28, anser att programmet har gett dem möjligheten att tjäna en inkomst som är förenligt med deras liv och hushållsansvar.

Om vi kan göra det hemifrån kan vi ta hand om barnen, hemmet och familjen, och den tid vi har över kan vi använda för att tjäna extra pengar. Vi måste ha möjlighet att arbeta på vår egen tid när vi hinner

          berättar Shilpa.

Den starka tron på traditionella könsroller i Indien är en faktor som försvårar kvinnors arbetsmöjligheter då de anses bära det primära ansvaret för hushållet. För att bryta dessa normer och stärka kvinnors självständighet erbjuder Okkuta alternativa försörjningsmöjligheter för kvinnor på deras villkor. Genom producentgrupperna erbjuder Okkuta inte bara utbildning för hemproduktion utan även material, transport och marknadsföring som gör det möjligt för kvinnorna att sälja sina produkter.

Genom programmet skapas även ett forum för medlemmarna att diskutera arbetet och sina erfarenheter samt organisera och engagera sig för att lösa individuella och kollektiva problem. Ratnamma förklarar att det är bra att kunna lära sig och prata med andra människor under mötena och att få stöd från Okkuta. Mötena ger även möjligheter till kompetensutveckling beroende på intresse och tillgänglighet.

Programmet är inne på sitt andra år och har mött många utmaningar, särskilt på grund av pandemin. Trots det upplever medlemmarna att gruppen bidragit till ökad ekonomisk och social självständighet. Medlemmarna upplever att deras arbetsmöjligheter även kan motivera fler kvinnor i samma område att börja arbeta och lära sig mer om sina rättigheter för att på så sätt förbättra sin livssituation.

Det bästa med att vara en del av programmet är att vi kan ge andra kvinnor möjlighet att arbeta och lära sig nya färdigheter. Vi kan stå på egna ben och försörja oss själva och vårt hushåll ekonomiskt

          säger Bhavani.

I en social kontext där starka övertygelser, traditioner och religion ofta motarbetar kvinnors rättigheter och egenmakt är initiativ som detta program ett viktigt steg för att åstadkomma förändring och öka jämställdheten i Indien.