Flera steg närmare rättvisa – tack vare Evidence insatser

Text och foto: Andrea Stålberg

Kastdiskriminering är en människorättskränkning med rötter i både historiska och samtida sociala strukturer. Daliterna, även kända som de kastlösa, befinner sig längst ner i systemet och är de mest utsatta i det indiska samhället. Chinnakannu, en 69-årig dalit, vittnar om att förekomsten av kastdiskriminering inte har förändrats under hela hans livstid och att det fortfarande är påtagligt i dagens Tamil Nadu. Chinnakannus son kom att bli ett av många offer för hedersvåld.  

Allt tog sin början år 2016 när Chinnakannus äldsta son, Sivagurunathan, utvecklade känslor för en av sina kollegor, Kasturi. Trots besvarade känslor stod de inför en betydande utmaning – Kasturi tillhörde en dominerande kast och bodde i ett område där kaststrukturen var stark. När Kasturis familj upptäckte förhållandet skickade de genast tillbaka henne till sin hemstad, 150 kilometer från hennes arbetsplats. Senare mottog Sivaguranthan ett oväntat samtal där Kasturis familj bad honom att komma och fria till henne. När han anlände till det lokala templet konfronterades han av en grupp aggressiva familjemedlemmar till Kasturi. De inledde verbala kränkningar och eskalerade sedan till att gripa ett järnrör och slå honom hårt i bakhuvudet. Chinnakannu nåddes senare av nyheten att hans son blivit mördad i templet. 

Evidence informerades om händelsen och formulerade klagomål på uppdrag av familjen, vilka sedan skickades till olika myndigheter. I det här fallet blev Evidence en central aktör som bidrog till att familjen erhöll den kompensation de hade rätt till, inklusive ekonomiskt stöd, en familjepension för Sivaguranathans mamma och en statlig anställning för hans bror. 

Evidence är en av de positiva drivkrafterna i samhället som arbetar för eliminering av kastdiskriminering och främjar ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras. Ingen borde någonsin behöva utsättas för den grymma behandling som Sivagurunathan tvingades utstå, vare sig det är i hederns namn eller av någon annan anledning. Organisationer som Evidence spelar en avgörande roll i att skapa medvetenhet och bekämpa de orättvisa som följer i spåren av kastdiskriminering.