Joytam hjälper andra kvinnor att bli mer självständiga

Joytam gifte sig som 16-åring och fick därefter inte tillåtelse att lämna sitt hem för sin man. Nu är hon en av ledarna i en kvinnogrupp som hjälper andra kvinnor att bli mer självständiga.

Det var efter att Svalornas partnerorganisation, Barcik, organiserat ett möte i området som Joytam och hennes familj fick reda på att de skulle starta en självhjälpsgrupp för kvinnor. Efter att hennes man fått information om gruppen tilläts hon gå och efter det har hennes liv utvecklats på många plan.

– Innan jag gick med i kvinnogruppen fick jag inte lämna mitt hem själv. Jag hade ingen jag kunde prata eller dela mina tankar med.

– Männen tror att om kvinnorna lämnar hemmen så förlorar de sin kontroll över dem. De ska laga mat, inte göra något utomhusarbete. Innan jag gick med i kvinnogruppen fick jag inte lämna mitt hem själv. Jag hade ingen jag kunde prata eller dela mina tankar med. När männen förstår att vi kvinnor är kapabla att också göra andra typer av arbete så får många göra mycket mer. Det gör oss friare, säger Joytam.

I självhjälpsgrupperna får kvinnorna lära sig om hållbara odlingsmetoder som varken kräver dyra kemikalier för gödsel eller bekämpningsmedel. På detta sätt blir det mer pengar över och mindre skadligt för kroppen.

– Till en början fick vi utbildning i att odla ekologiskt. Vi lärde oss hur vi gjorde för att tillverka organiskt bekämpningsmedel och gödsel, berättar Joytam.

De började med att odla chili, blomkål och potatis för både eget bruk sen fortsatte de med att sälja på marknaden. I dag har hon ett stort land nära sitt hus där hon odlar många olika typer av frukt, grönsaker och bönor.

Idag växer ett stort antal ätbara växter på Joytams landplätt. Foto: Troy Enekvist

Med hjälp av Barcik har kvinnogruppen även skapat en plattform för kvinnorna att dela tankar med varandra, både i med- och motgångar. De har fått bra relation med myndigheterna och kunnat skapa ett säkerhetsnät för kvinnorna i gruppen. Om någon har problem eller utsätts för våld, så vet de var de ska gå och vilka de ska kontakta. Om de får reda på att någon kvinna har problem så hjälps de åt tillsammans i grupperna för att lösa problemen. Lyckas de inte själva har de goda kontakter med myndigheterna för att få ytterligare hjälp.

– När vi får reda på att det planeras ett barnäktenskap så möts vi i gruppen för att diskutera hur vi ska kunna stoppa det.

– När vi får reda på att det planeras ett barnäktenskap så möts vi i gruppen för att diskutera hur vi ska kunna stoppa det. Beroende på hur inflytelserik kvinnans familj är så måste vi söka oss till olika nivåer i samhället för att få hjälp. Vi börjar på den lokala nivån, och om inte det fungerar går vi vidare till regional nivå för att sedan gå upp till nationell nivå där vi kan få hjälp av polisen.