Chukkama är ledare för rättighetskommittén och har arbetat för kvinnors rättigheter under nästan hela sitt vuxna liv. Foto: Matilda Strand

Kvinnliga daliters kamp mot våld och sexuella trakasserier

Text: Natalie Bodin & Matilda Strand

Hur arbetar Deccan Development Society (DDS) för att ge stöd till kvinnor som blivit sexuellt trakasserade? Vad betyder detta stöd för de drabbade? Finns det lagar för att skydda dem? Dessa frågor, och många fler arbetar DDS rättighetskommittée med. 

I en sal på DDS kontor i Pastapur har cirka 100 kvinnliga daliter från byar i närområdet samlats för att delta på dagens möte. Daliter, även kallade de kastlösa, är den lägst stående och mest socialt utsatta samhällsgruppen. Salen fylls av livliga diskussioner och nyfikna blickar. Efter en stund avbryts sorlet av sång. Fyra av deltagarna sjunger ”Inom fyra väggar brukade vi stanna men nu är vi jämlika med män.” Under mötet diskuterades vardagliga problem, brott mot kvinnor samt de lagar som kan tillämpas. Deltagarna fick sedan ställa frågor och dela med sig av egna erfarenheter. 

Detta är ett i raden av utbildningstillfällen som regelbundet hålls av DDS rättighetskommitté där informatörer såsom advokater, poliser och domare även bjuds in. De arbetar både förebyggande och direkt med våld mot kvinnor, sexuella trakasserier, familjers konflikthantering samt äktenskapsproblem. När konflikter inte kan lösas av kommittén får de inblandade göra en anmälan hos polisen.

Mötessalen på DDS kontor där kvinnorna samlas för sina möten. Foto: DDS mediacenter

MÖTENA INSPIRERAR UNGA
En av mötets deltagare var Sony, en ung kvinna från byn Pudphalli, som med stor entusiasm berättar för oss om sina framtidsplaner. Det är nästan svårt att tro att samma tjej tidigare tvekat att lämna sitt eget hus av rädsla för att män ska trakassera henne. Men efter enbart tre möten har hon, tillsammans med andra tjejer och kvinnor, blivit starkare av att prata om sina känslor och upplevelser. 

– Mitt motto är att öka medvetenheten gällande jämställdhetsfrågor. Allt jag lärt mig tar jag tillbaka till min hemby. Tillsammans med min kompis har jag startat en grupp för att utbilda unga tjejer från närliggande byar. Efter min avklarade lärarutbildning vill jag kunna nå ut till ännu fler unga tjejer, berättar Sony. 


VIKTEN AV ATT KÄNNA TILL SINA RÄTTIGHETER
Ledaren för rättighetskommittéen sedan 2 år tillbaka är Chukkama som har lång erfarenhet av jämställdhetsfrågor.

– Eftersom kvinnor möter stora utmaningar och problem är det viktigt att de känner till sina rättigheter och de lagar som finns. Att vara lågutbildad jordbrukare ska inte innebära okunskap om sina rättigheter. Genom mötena får kvinnorna verktyg och självförtroende för att kunna hantera dessa utmaningar, säger Chukkama. 

DDS har alltid arbetat med och för kvinnors rättigheter, men nytt för i år är tonårsgrupper där flickor kan diskutera barnäktenskap och trakasserier i skolan. 

– Flickor vågar inte prata med sina föräldrar om vad de utsätts för i skolan av rädsla för att bli förbjudna att gå dit. Under mötena får flickorna sina röster hörda. De kan prata ut och dela med sig utav deras erfarenheter med varandra, säger Chukkama. 


SYNEN PÅ FRAMTIDEN
För Suryakala, en av rättighetskommitténs medlemmar, betyder dessa möten mycket. 

– Att vara kvinna betyder inte att vara svag. Det är viktigt att kvinnor kommer hit eftersom vi tillsammans lyfter upp varandra. Genom ökat självförtroende och kunskap bidrar vi till personlig utveckling och förändring för kommande generationer. Därför består mitt arbete av att mobilisera flickor och kvinnor till att komma på dessa möten, berättar Suryakala. 

 

 

Var med och bidra till Svalornas arbete för rättvisa och jämställdhet.

Bli månadsgivare idag!