Sunamma i sitt odlingsfält i byn Bilapur, Indien. Bakom henne syns en stor variation av samplanterade grödor.

Samplantering leder kvinnliga bönder till goda skördar trots ett förändrat klimat

Text & Foto: Evelina Tarvainen

I Indien leder klimatförändringarna till att monsunerna förändras i karaktär och blir mer oregelbundna, något som drabbar landets bönder hårt. Bönderna inom Svalornas partnerorganisation Deccan Development Society (DDS) har trots detta säkerställt goda skördar de senaste åren, detta tack vare DDS arbete för samplantering i fälten.  

Deccan Development Society arbetar med kvinnliga bönder runtom i Telangana för ett hållbart jordbruk som förser familjerna med näringsrik mat. Ett av deras arbetssätt är att sprida kunskap om fördelarna med samplantering på fälten. Samplantering innebär att man odlar upp emot 15–20 olika sorters grödor på samma åker. En av fördelarna är att det höjer chanserna för att en del av skörden ska klara sig vid oväntade förändringar i exempelvis väder, så som oregelbundna monsuner.  

I byn Bilapur i västra Telangana bor Sunamma, en av många bönder inom DDS, hon berättar att samplantering är något hon och de andra kvinnorna nu praktiserar i sina fält. De odlar allt ifrån olika sorters hirs, sesamfrön, baljväxter, kikärtor, bönor, majs, grönsaker och örter. Sunamma berättar att detta lett till att kvinnorna fått ut en god skörd trots att de senaste årens karif monsuner, som äger rum under sommarhalvåret, varit oregelbundna.  

Under sommaren föll kraftiga regn under fel tid och förstörde många av våra småkorniga grödor i fälten, men tack vare att vi odlat en så stor mångfald av grödor har fälten fortfarande gett oss en bra skörd.  

 

När regnen inte faller som de brukar leder detta till att bönderna inte vet vad, och när, de ska så för att säkerställa att grödan klarar sig hela säsongen fram till skördetid. När enbart en gröda odlas i fälten innebär detta en stor risk vid exempelvis torka eller för mycket regn, då det riskerar att hela skörden går förlorad om grödan inte klarar av förändringen. Genom att odla flera grödor, med olika karaktär och olika utvecklingsstadier höjs chanserna för att några av grödona bättre klarar av den externa förändringen. För Sunamma och de andra kvinnorna i byn innebar deras samodling att de förra året fick en god skörd av olika sorters baljväxter, fingerhirs och andra grödor, trotts att andra grödor förstördes. Men de förstörda grödorna gick inte heller till spillo berättar Sunamma;  

De grödor som inte klarade sig gav vi i stället som foder till våra djur, på så sätt kunde vi använda oss av även förstörd skörd samtidigt som det fanns gott om grödor kvar vi själva kunde äta.