Savithramma engagerar sig för flickors och kvinnors rättigheter på lokalnivå

Text & Foto: Josefine Nilsson

Savithramma, 44, bor i byn Sonnavadi i Kolardistriktet i södra Indien med sin man och två söner. Hon avslutade sin utbildning vid tio års ålder och försörjer sig för närvarande som kokerska i närliggande statliga skolor. Efter att ha hjälpt till med att etablera Svalornas partnerorganisation Okkuta i sin by har hon blivit en aktiv och uppskattad ledare.  

Okkuta arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter på den indiska landsbygden och har skapat medvetenhet om en rad frågor i byn Sonnavadi. Savithramma hävdar att barnäktenskap har upphört. Byborna har fått kunskap om kvinnors rättigheter, bekämpning av våld mot kvinnor och vart det går att vända sig för att få stöd. Vissa frågor ligger Savithramma extra varmt om hjärtat. 

Jag brinner för att avskaffa barnäktenskap. Min ambition är också att sluta höra talas om trakasserier och våld mot kvinnor som sker omkring mig. Jag måste fortsätta att arbeta hårt för detta, förklarar hon.   

I fem år har Savithramma varit en del av Okkutas kommitté för byutveckling i Sonnavadi. 30 medlemmar träffas under månatliga möten för att diskutera sina individuella och gemensamma problem och utarbeta en plan för att ta itu med dem. Kommittéer av detta slag har startats upp av Okkuta i flera byar i Kolardistriktet för att främja inkluderande landsbygdsutveckling och förbättra bybornas möjligheter till försörjning.  

Savithramma är även en av två utvalda medlemmar i en underkommitté som ansvarar för kvinnorättsfrågor och motverkan av våld mot kvinnor i hemmet. Hon har bidragit till att vända flera negativa utvecklingar i lokalsamhället. Savithramma förklarar vad som motiverade henne att engagera sig: 

Jag blev imponerad av Okkutas arbete för flickors och kvinnors rättigheter. Jag har själv ingen dotter, men jag bryr mig mycket om dessa frågor. Om de möter några problem eller våldshandlingar arbetar Okkuta för att lösa dem. 

Sedan Savithramma blev aktiv inom Okkuta har hon lärt sig mycket som förbättrat hennes liv. Hennes familj har slutat besöka dyra privata sjukhus efter att ha fått lärdom om statliga sjukhus som ger bättre och mer ekonomisk vård. Savithramma har även deltagit i flera av Okkutas utbildningstillfällen för kompetensutveckling och ökad kunskap kring relevanta frågor. 

Okkuta informera kommittémedlemmar om ämnen såsom våld i hemmet, barnäktenskap, kvinnors rättigheter och tillgängliga statliga program och arbetsmöjligheter. Savithramma betonar vikten av att dela med sig av den kunskap hon får till resten av byn. Genom Okkuta har Savithramma fått respekt, självförtroende och uppskattning både som utvald representant och som kvinna. Boende i Sonnavadi erkänner hennes förbättrade mod och ledaregenskaper.  

Tidigare, om en man och en hustru bråkade och jag lade mig i, sa de till mig att det är vår familjeangelägenhet och att det inte har med dig att göra. Nu, om jag märker att en kvinna i Sonnavadi utsätts för våld kommer min blotta närvaro som medlem i Okkutas underkommitté med fokus på kvinnofrågor automatiskt att lugna ner situationen. Alla i byn känner till mina befogenheter och folk lyssnar på mig. När jag informerar Okkuta om fall av våld mot kvinnor kommer situationen att förbättras när Okkuta ger kvinnorna stöd. Det gör mig glad när problem löses tack vare mig.