Träning och kunskap skapar viktiga möjligheter för kvinnor

Text och foto: Fanny Andersson

I delstaten Tamil Nadu i södra Indien är en betydande andel av jordbrukarna kvinnor, men få av dem äger marken de odlar på. I distriktet Chengalpattu delar tre kvinnor med sig av sina erfarenheter om vikten av markägande och hur utbildningen från Svalornas partnerorganisation Women’s Collective (WC) har gett dem värdefulla insikter.  

Arpudhamary (60), Ramanibhai (53) och Rashini (27) är tre av WCs medlemmar. Under ett av organisationens möten får medlemmarna frågan om vilka kvinnor som äger sin mark. Alla tre räckte stolt och ivrigt upp sina händer. Tillsammans delar de med sig av de olika frukter och grödor de odlar på sina marker, anpassade efter årstiderna. Kvinnorna är medvetna om att årstiderna skiftar och klimatet blir varmare på grund av klimatförändringarna, men Arpudhamary berättar att hon inte är orolig:

Eftersom jag äger mitt eget land har jag också tillgång till en bra vattenresurs. Därför kan jag fortsätta odla trots att vi har torka.

Arpudhamary hade haft det svårare att odla om hon inte ägde sin egen mark. Att vara markägare innebär att hon har tillgång till vatten och inte behöver förlita sig på regn som uteblir. 

Women’s Collective håller ofta föreläsningar för sina medlemmar om klimatförändringar och dess påverkan på framtidens jordbruk. För att minska sitt eget klimatavtryck har Rashini börjat odla ekologiskt, en metod hon lärt sig genom utbildningar som WC anordnat. Nu delar hon med sig av denna kunskap till sin man, med vilken hon brukar marken tillsammans. På detta sätt sprids kunskapen till både män och kvinnor.

Ramanibhai har, tack vare sin mark, kunnat föda upp boskap. Hon framhåller att boskap är en utmärkt inkomstkälla och något som endast de som äger mark kan göra. Hon har också fått insikter om vikten av ekologiskt jordbruk och hur djuren kan bidra.

Jag har lärt mig hur jag ska göra egen gödsel. Att göra ekologiskt jordbruk på detta sätt gör att det får en positiv effekt på jorden och minskar även effekterna på klimatet.

Ramanibhai har lärt sig göra ekologiskt gödsel med hjälp från Svalornas partneroganisation Women’s Collective. 

Förutom den ekologiska aspekten bidrar träningen från Women’s Collective till positiva effekter på deras ekonomi. Arpudhamary har lärt sig om fördelarna med kollektivt jordbruk, ett av de ämnen som WC utbildar inom. Genom sitt kollektiva jordbruk har andra kvinnor i hennes by fått möjligheten att odla samtidigt som den tunga arbetsbördan delas mellan bönderna. Dessutom har det kollektiva jordbruket möjliggjort att intäkter och utgifter delas lika, vilket gör det mindre riskfyllt att vara jordbrukare. Detta är också något som endast är möjligt om kvinnorna själva får äga och bestämma över sin mark. Rashini instämmer: 

Att äga sin egen mark är en bra källa till inkomst. Dessutom gör det att vi kan ge våra barn ett bättre liv.

Ägandet av mark kommer med mycket ansvar, men genom Svalornas partnerorganisation Women’s Collective har dessa kvinnor fått chansen att utveckla sin kunskap kring jordbruk. På så sätt skapas fördelar för dem själva, för andra kvinnor, för klimatet, samt för framtida generationer.