”Utbildningen blev mitt vapen för en trygg framtid”

Text och foto: Jad Abdul Hak

 

När Athis far gick bort vid ung ålder hade inte mamman råd att försörja familjen, än mindre till att finansiera någon utbildning. Idag, med en universitetsexamen i hand jobbar Athi inom mikrokredit-avdelningen på Kudumbam, ansvarig för 12 medarbetare och 15 byar runtom delstaten Tamil Nadu. 

 Kudumbams närvaro ute i byn 

I byn Keeranur, Tamil Nadu, bor en ung och självsäker kvinna vid namn Athilakshmi. Hon kallar sig för Athi och växte upp i Kudumbams ”Vidivelli Children’s Home”, ett barnhem för utsatta flickor på gården Kolunji.  

Athiilakshmi, 25 år, vill inspirera yngre flickor till utbildning. Bild: Jad Abdul Hak

Genom Kudumbams kampanjer och självhjälpsgrupper inom byn, spreds information kring hur organisationen kunde hjälpa utsatta familjers döttrar. Kudumbam hjälpte till att placera de döttrar från de familjer som bett om hjälpt, i de närliggande barnhemmen. Barnhemmen bistod döttrarna med trygghet och utbildning. Athis mamma såg möjligheten och valde att placera henne på barnhemmet “Vidivelli Children’s Home” på Kolunji gården. 

På barnhemmet på Kolunji gården erbjöds engelskalektioner och datakunskap, men även aktiviteter som yoga, karate, sång och dans. Athi förklarar att det från ung ålder stärkte hennes självförtroende att visa upp sig och uppträda inför folk. Kolunji blev därmed ett forum för unga att utveckla sin kreativa sida, mod till att ingå i sociala sammanhang, men främst ett ställe att visualisera sina drömmar. 

Nyckeln till livets möjligheter 

Den utbildning som Athi fick på barnhemmet gjorde att hon några år senare kunde få sin kandidatexamen i ekonomi. Utbildningen som Kudumbam finansierade visade sig bli vägen ur fattigdom och blev även grunden till förverkligandet av Athis drömmar.  

 Utbildningen blev mitt vapen för en trygg framtid.

 Athis utbildning medförde också en säkrad inkomst och en nyckel till frihet då hon lyckats ta sig ur beroendeställningen gentemot familjen och samhällets könsnormer. På grund av familjens tilltro till Athi och vetskapen om att Athi är utbildad, har hon lyckats erhålla en högre social position i offentliga sammanhang och inom sin familj. 

Om jag inte hade haft min utbildning, så skulle ingen inom familjen fråga mig om råd och vad min åsikt är, säger Athi.

Besluten fattas därmed idag efter att familjen rådgett med Athi. 

Athi vågar drömma större 

Athi har nyligen blivit befordrad till att få jobba på Kudumbams större kontor i byn Keeranur som hon växte upp i, men det slutar inte där. Drömmen är att slutföra en masterexamen och att en dag bli verksamhetsledare på Kudumbam för att öppna fler Vidivelli barnhem. 

Jag ser mig själv som en förebild för yngre flickor och vill sprida kunskapen om hur viktigt det är med en utbildning.

 

 

Kudumbam har tidigare varit en partnerorganisation i många år men är idag en vänorganisation till Svalorna Indien Bangladesh. Kudumbam har också tagit emot Svalornas praktikanter, och olika typer av samarbeten förekommer fortfarande.