Vem tar kampen vidare?

Text: Ida Lönnström, Anna Nilsson & Cecilia Östman 

Trots stora utmaningar så arbetar Svalornas partnerorganisationer ihärdigt vidare för att skapa en bättre framtid för människor på landsbygden. Men hur ser de på framtiden och vem tar arbetet vidare? Vi lyfter röster från personer från olika organisationer som delar med sig av sina tankar. 

 

MEGHA SHARWARY, 22 ÅR
MEDARBETARE PÅ DECCAN DEVELOPMENT SOCIETY

 

Megha är utbildad socialarbetare och har tidigare arbetat med frågor kring mens, samt sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hon sökte sig till DDS eftersom hon var intresserad av att jobba med kvinnofrågor på landsbygden.
– Jag tycker att ideella organisationer arbetar med utvecklingsfrågor utifrån empatiska och deltagande tillvägagångsätt. Det är något som gör att lokala människors röster och behov blir hörda, förklarar Megha. 

Megha sökte sig till den ideella sektorn eftersom hon anser den har ett bättre sätt att arbeta med landsbygdsutveckling jämfört med företagens hållbarhetsarbete.
– Företagens hållbarhetsarbete fokuserar oftast på utmärkelser och image, medans de ideella organisationerna arbetar på djupet med utvecklingsfrågor, avslutar Megha. 

 

SUNDARI, 28 ÅR
MEDARBETARE PÅ AADHIMALAI PRODUCER COMPANY, KEYSTONE

 

Sundari arbetar sedan sex månader tillbaka på Aadhimalai produktionscenter som startades som ett initiativ av Keystone Foundation. Där produceras traditionella och hållbara produkter som skapar förutsättningar till sysselsättning för urfolk i området.
– Allt vi producerar här kommer från skogen runt omkring mig, det får mig att känna stolthet i arbetet vi gör, säger Sundari. 

Vidare menar Sundari att både kvantiteten och kvaliteten på produkterna är bra och på så sätt kommer arbetet kunna fortsätta.
– Det är viktigt att hålla kunskapen om det vi kan samla från skogen vid liv så fler vill stanna kvar och fortsätta med det, understryker hon. 

 

ANDAL G., 58 ÅR
PROJEKTKOORDINATOR PÅ EVIDENCE

 

Sedan Evidence startade har organisationen arbetat med att sprida kunskap om kastbaserat våld och diskriminering. Genom aktiviteter och utbildningar når de människor med denna kunskap om organisationens arbete och tillsammans med andra organisationer har de möjligheten att nå fler.
– Genom solidaritet med andra organisationer skapar vi ett nätverk som når ut till allmänheten, säger Andal. 

Medvetenheten kring sociala problem ökar bland ungdomar menar Andal. Evidence vill engagera dom genom föreläsningar på universitet om mänskliga rättigheter och vikten av organisationens arbete.
– Ideella organisationers arbete räcker inte till. Även staten måste arbeta för sociala problem och gå samman med civilsamhället, avslutar Andal.