Hjälp Jesintha att ge kvinnor ett bättre liv

Jesintha är bara en av oändligt många kvinnor i Indien och Bangladesh som behöver vår hjälp. Genom ditt bidrag kan Svalorna stödja lokala organisationer som gör skillnad genom att bidra med det som är mer effektivt än matpaket eller pengar i handen, nämligen utbildning, information och medvetenhet om de egna rättigheterna.

Vi bidrar till förändring

Svalorna har sedan mer än 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh. Tillsammans med lokala organisationer verkar Svalorna för kvinnor som lider av orättvisor och förtryck.

Utbildning ger styrka

Genom att stödja och utbilda kvinnor, som i sin tur stödjer och utbildar sina medsystrar, skapar vi starka nätverk och sprider livsavgörande kunskap. De kunskaperna skapar förändring för kvinnorna och deras familjer men också samhället och miljön i stort.

Jesintha kämpar mot våld och förtryck

Bilden på kvinnan här är Jesintha. Hon är aktivist och ordförande i ett lokalt forum för kastlösa kvinnor. Genom organisationen Evidence har Jesintha fått utbildningar och stöd. Det gör att hon idag bland annat kan arbeta för urbefolkningens rätt till sin mark.
Jesintha brinner också för flickors och kvinnors rättigheter och ger råd och stöd i fall där kvinnor drabbas av våld och sexuella övergrepp. Hon bjuds även in till skolor för att hålla sexualundervisning, något som inte ingår i läroplanen.

Ditt bidrag är viktigt

Ditt bidrag till Svalorna Indien Bangladesh stöder kvinnor som Jesintha och deras kamp mot det mansdominerade samhällets stereotypa normer och förtryck.