Hjälp Svalorna att hjälpa Chandramma

Chandramma är en av många kvinnor i Indien och Bangladesh som behöver vårt stöd. Genom ditt bidrag kan Svalorna stödja lokala organisationer som gör skillnad genom att bidra med det som är mer effektivt och hållbart än kortsiktiga lösningar, nämligen utbildning, information och hjälp att lägga grunden för egen försörjning.

Mot orättvisor och förtryck

Svalorna har i över 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh.
Här, i de fattiga byarna på landsbygden, arbetar Svalorna tillsammans med lokala organisationer för att bland annat stärka kvinnors rättigheter.

Hirs är nyckeln till ett bättre liv

Kvinnan på bilden är Chandramma. Hon är dalit, det vill säga kastlös. Hon giftes bort som mycket ung, fick fyra barn och blev tidigt änka och har sedan dess haft svårt att försörja familjen på egen hand.

Genom Deccan Development Society (DDS), en av de organisationer som Svalorna stöttar, har Chandramma fått kunskap om sina rättigheter och utbildats till att bli hirsbonde. Idag är hon stolt ägare av 10 hektar mark där hon odlar hirs, ett näringsrikt sädesslag, och är dessutom ansvarig för en fröbank i sin by.

Kunskap innebär frihet

Svalorna stöttar också nätverket Millet Sisters som startades av DDS och MINI och som består av cirka 5000 småskaliga kvinnliga hirsbönder i Indien. Genom nätverket får kvinnorna mer kunskap och möjlighet att delta i de beslutsprocesser som gäller dem. De får även möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter kring hur de ska bedriva en mer hållbar matproduktion.

Genom att odla kan kvinnor ta kontroll över matproduktionen i hushållet och kan samtidigt säkerställa tillgången till pengar, för vilken hon annars skulle vara beroende en man.

 

Ditt bidrag till Svalorna bidrar 
till frihet och självförsörjning för många.