Hjälp Gowramma att hjälpa andra kvinnor

Gowramma är en av många kvinnor i Indien och Bangladesh som behöver vårt stöd. Genom ditt bidrag kan Svalorna stödja lokala organisationer som gör skillnad genom att bidra med det som är mer effektivt och hållbart än kortsiktiga lösningar, nämligen utbildning, information och hjälp att lägga grunden till egen försörjning.

Svalorna verkar på plats

Svalorna har i över 60 år arbetat med att bekämpa fattigdom, förtryck och exkludering i Indien och Bangladesh. Tillsammans med lokala organisationer arbetar Svalorna för att bland annat stärka kvinnors rättigheter.

Utbildning öppnar möjligheter

Genom att stödja och utbilda kvinnor, som i sin tur stödjer och utbildar sina medsystrar, skapar vi starka nätverk och sprider kunskap. Detta bidrar till en positiv förändring för kvinnorna och deras familjer men även för samhället och miljön i stort.

Arbete för kvinnors rättigheter

Kvinnan på bilden är Gowramma. Hon är medlem i Grameena Mahila Okkuta, en gräsrotsorganisation som arbetar för att stärka kvinnors sociala, ekonomiska och politiska rättigheter på landsbygden. En viktig uppgift är att motverka diskriminering av flickor och kvinnor.

Genom organisationen, som Svalorna stöttar, har Gowramma kunnat skaffa sig en skräddarutbildning – och möjligheten att arbeta för familjens försörjning.

Ett viktigt exempel

I sin by tjänar Gowramma som ett inspirerande exempel och visar på kvinnors möjligheter.
– Jag vill använda de pengar jag tjänar som skräddare för att utbilda mina tre barn, säger Gowramma.

 

Ditt bidrag till Svalorna hjälper alltid
någon som kan hjälpa fler

Bli månadsgivare nu