Om Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh grundades 1959 och har sedan starten arbetat tillsammans med de som är drabbade av fattigdom och orättvisor.

Vår vision är en rättvis värld, fri från fattigdom, där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra och i ett långsiktigt, hållbart samspel med naturen.

Vi arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv som innebär att människor själva är med och driver förändringen i sina liv. Därför arbetar vi tillsammans med lokala organisationer som arbetar med de som är fattiga eller drabbade av orättvisor.

Stöd vårt arbete

Stötta vårt arbete och att ge fler möjligheten att ta makten över sina liv - ett liv ut ur fattigdom och diskriminering.