Tematidningen Perspektiv

Varje år producerar praktikanterna, som deltar i Svalornas praktikantprogram, en tematidning som heter Perspektiv. Detta är en del av deras efterarbete. I denna tidningen berättar dem om de erfarenheter och insikter om det de lärt sig och om de personer de mött under sin tid som praktikanter i Indien. Läs de senaste årens utgåvor nedan.

Utgåva 2023: Ett motståndskraftigt civilsamhälle

Utgåva 2020: Aktivism i ett föränderligt Indien
Utgåva 2019: Starkare tillsammans
Utgåva 2018: Röster om en hållbar värld
Utgåva 2017: Tema Indien