Alkoholismen – ett hinder för världens utveckling

Samtidigt som fattigdomen i världen minskar, jämställdheten mellan könen sakta ökar och den globala hälsan förbättras finns det fortfarande faktorer som hindrar den globala utvecklingen. Alkoholen är just ett sådant utvecklingshinder som i många länder ställer till stora problem. Enligt Världshälsoorganisationen inträffar årligen så många som 3,3 miljoner alkoholrelaterade dödsfall världen över, vilket utgör nästan 6% av världens alla dödsfall. Dessutom medför en osund alkoholkonsumtion en ökad risk att drabbas av en rad olika sjukdomar och skador.

I Indien, som är en av världens största alkoholproducenter, är alkoholism ett utbrett problem som tenderar att drabba de allra fattigaste hårdast då familjernas inkomst som egentligen borde finansiera barnens skolgång och näringsriktig mat istället går åt till att köpa alkohol. Förutom att alkoholismen kopplas till en ökning av våld i allmänhet leder den dessutom till en ökning av våld mot kvinnor i synnerhet, både inom hemmet såväl som ute i samhället.

Article3

Bild från en konferens som ägde rum i oktober där tiotusentals människor, inklusive Okkuta och deras nätverkspartners, för att stötta förslaget om alkoholförbud i Karnataka.

I de byar vi besökt i Kolardistriktet där Okkuta arbetar, är det många kvinnor som vittnar om alkoholens baksidor och utbredning. Bland annat anges över hälften av männen i en av byarna missbruka alkohol, samtidigt som en kvinna från en annan by berättar om hur hennes dotter och dotterson misshandlas av den alkoholiserade maken. Detta gör alkoholfrågan till en av Okkutas, såväl som många andra NGOs, viktigaste i arbetet med att öka jämställdheten och stärka kvinnors ställning på den indiska landsbygden. Förutom att under en lång tid ha drivit kampanjer mot alkohol på lokalnivå som lett till att ett antal butiker som sålt alkohol fått stänga ner, stöttar Okkuta och dess medlemmar tillsammans med en rad andra nätverkspartners ett förslag om alkoholförsäljningsförbud i delstaten Karnataka. Om detta förbud skulle bli verklighet skulle Karnataka bli den femte delstaten av totalt trettio i Indien att svartlista försäljningen av alkohol i butik. Detta skulle enligt Okkuta innebära en minskning av våldet mot kvinnor och att fattiga familjers ekonomiska situation skulle förbättras.

Article1

Under konferensen ropades det ständigt ”Nej till alkohol – vi kräver vatten!”

I Sverige mottog Socialdepartementet nyligen en begäran från en delegation ledd av KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor) att arbeta fram en global alkoholkonvention. I detta förslag ingick målet att halvera alkoholkonsumtionen i världens länder innan 2025 – något som skulle förbättra livet, hälsa och välmående för hundratusentals människor globalt och reducera de stora alkoholrelaterade samhällskostnaderna. Om denna konvention och dess tillhörande mål skulle träda i kraft skulle det inte enbart innebära ett internationellt erkännande av alkoholens negativa påverkan på utvecklingen i världen utan förhoppningsvis också medföra att Okkutas arbete för ett alkoholförbud skulle underlättas och snabbare föras upp på den inrikespolitiska agendan.