Var med och rädda biståndet

Sveriges bistånd behövs mer än någonsin. Skriv under vårt upprop till sveriges riksdag!

Skriv under nu

Världen står inför enorma utmaningar ochjust nu finns ett enormt behov av hjälp från världens rika länder. Kriget i Ukraina har medfört skenande matpriser och ett stort antal människor riskerar svälta, klimatförändringarna drabbar allt fler och coronapandemin har fortfarande en stor påverkan på många fattiga länder.

Mitt i denna pågående krise drar regeringen ner på biståndet och Moderaterna och Sverigedemokraterna har meddelat att de vill att biståndet ska sänkas kraftigt. Ett minskat bistånd kommer att drabba de allra fattigaste människorna runt om i världen.

Nedskärningar på det internationella biståndet skulle få katastrofala följder och kan innebära skillnaden mellan liv och död, utbildning och fattigdom, frihet och våld för miljontals människor.
 

Skriv under nu

Inför valet vill vi ha ett löfte från våra politiker att Sverige ska fortsätta bidra med minst 1 procent av BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.

Din underskrift är viktig!

Efter valet kommer underskrifterna att lämnas över till de 349 riksdagsledamöterna som valts in i Sveriges riksdag. Din underskrift är viktig för att Sverige ska kunna fortsätta att vara ett land att räkna med i kampen mot fatigdom och svält.

Skriv under nu