Om Svalorna

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för internationellt solidaritets- och utvecklingsarbete. Svalorna Indien Bangladesh har arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social mobilisering och demokratifrågor i 60 år.

Svalornas vision är en rättvis värld, fri från fattigdom, där människor med makt att påverka sina egna liv lever i solidaritet med varandra och i ett långsiktigt, hållbart samspel med naturen. Vi stödjer och samarbetar med lokala organisationer i Indien och Bangladesh som delar våra värderingar eftersom vi tror att det leder till långsiktig och hållbar förändring.

Du kan läsa mer om Svalornas arbete på: https://www.svalorna.org

Den här bloggen skrivs av Svalornas praktikanter i Indien och det som skrivs här stämmer inte nödvändigtvis samman med Svalornas åsikter.