Aviva, Stina, Julia & Felix hos Keystone

Aviva Blomquist

Aviva porträttMitt namn är Aviva och jag är en 22 år gammal resglad kvinna. De närmaste månaderna kommer jag tillsammans med Stina, Julia och Felix att dela med mig av mina olika funderingar och upplevelser från Keystone Foundation i Kotagiri. Mina erfarenheter består främst av min kandidatexamen i Global utveckling från Stockholms universitetet, en tvärvetenskaplig utbildning under vilken jag inriktade mig på ämnet kulturgeografi. I samband med mitt examensarbete genomförde jag en så kallad Minor Field Study om hållbarhetsperspektiv inom ekoturism på Bali, Indonesien. På fritiden har jag varit aktiv i Föreningen för utvecklingsfrågor.

Jag drivs av ett starkt rättighetsperspektiv och intresserar mig särskilt för hållbar stads- och landsbygdsutveckling, traditionell kunskap och jämställdhetsfrågor. Eftersom Keystone arbetar med holistisk ekoutveckling sökte jag denna praktik främst för att få ta del av deras enorma kunskap, men jag förväntar mig också att få helt nya perspektiv och att uppleva situationer jag aldrig hade kunnat förutspå!

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mig på aviva.blomquist@svalorna.org

 

Stina Wennö 

Stina porträtt (1)Jag heter Stina och kommer tillsammans med Felix, Julia och Aviva att praktisera på Keystone Foundation i Kotagiri. Detta är en organisation som arbetar med ursprungsbefolkningens rättigheter samt ekoutveckling på olika sätt. Jag är en tjugotreåring från Göteborg och har sedan tidigare en kandidatexamen i Freds- och Utvecklingsstudier från Uppsala Universitet, där jag bland annat läst kurser som rört miljöpolitik, genusfrågor och det koloniala arvet.

Under min studietid engagerade jag mig även i Röda korsets ungdomsförbund och startade där upp en fotbollsgrupp för asylsökande. Nu senast har jag haft praktik på Svenska FN-förbundet.

Jag har sedan min studietid och tidigare praktik blivit allt mer intresserad av internationella samarbeten samt mänskliga rättigheter i en lokal kontext. Därför ser jag fram emot att lära mig mer om Keystones verksamhet och det stora och viktiga arbete organisation gör.  Speciellt när det gäller organisationens metoder för informationsspridning av rättigheter samt hur Keystone tar till vara på ursprungsbefolkningens kunskaper. Det ska även bli spännande att se mer av Indien och uppleva landets kultur.

Kontakta mig gärna på: stina.wenno@svalorna.org

 

Julia Lindahl

Julia (1) kopiaJag heter Julia och jag kommer tillsammans med Aviva, Stina och Felix att befinna mig på Keystone Foundation i Kotagiri, Tamil Nadu i södra Indien. Jag har sedan tidigare en ekonomie kandidat i företagsekonomi och en magister i religion i fred och konflikt från Uppsala universitet. Utöver det har jag även läst fristående kurser i bland annat mänskliga rättigheter.

Under mina studier har jag praktiserat för en ideell organisation i Paris som arbetar med integrationsfrågor och på Unicef Bangladesh. Jag har även arbetat på Unicef Sverige med kommunikation och administration.

Det ska bli spännande att lära mig mer om hur Keystone arbetar för att öka livskvaliteten för ursprungsbefolkningen. Jag ser fram emot att kunna bidra till Svalornas samarbete med Keystone och framförallt rörelsen Save Western Ghats som har syftet att skydda bergskedjan och de människor som lever där.

Hör gärna av er om ni har några frågor: julia.lindahl@svalorna.org

 

Felix Berger

Felix porträttMitt namn är Felix och jag kommer praktisera för Keystone Foundation bland de vackra bergen i Tamil Nadu tillsammans med Stina, Aviva & Julia.

Jag är 24 år och uppvuxen i Skövde, men har spenderat det senaste året i Stockholm. Min studiebakgrund är inom juridik vid Örebro universitet, där jag endast har min examensuppsats kvar att skriva. Åren i Närke spenderades med engagemang i studiepolitiska frågor samt uppstartandet av Feministiska Juriststudenter i Örebro.

Under våren 2018 praktiserade jag på UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt. Det var genom praktiken på UD jag kom i kontakt med Svalorna. Jag blev tipsad av en av mina praktikantkollegor där som känner Dilan som praktiserade hos Keystone förra året. Möjligheten att få uppleva den indiska kulturen och lära mig mer om hur rättighetsbaserat arbete fungerar i fält lockade mig till att söka Svalepraktik. Därför hoppas jag att tiden i Indien ska bidra med många upplevelser och lärdomar att dra nytta av i både mitt framtida arbets- och privatliv.

Häng gärna med oss här på bloggen! Ni når mig bäst på: felix.berger@svalorna.org