Felicia och Andrea hos Evidence

Felicia Gustafsson

 Hej! FeliciaJag heter Felicia, är 25 år gammal och ska tillsammans med Andrea till Evidence i Madurai. Jag har en dubbelkandidat i mänskliga rättigheter och freds- och konfliktstudier från Lunds universitet och nu senast en master i internationell rätt och säkerhet som jag läste i Danmark. Parallellt med masterstudierna arbetade jag deltid på tidningen Altinget i Köpenhamn och har även suttit som förbundssekreterare i Utrikespolitisk Afton. Jag har hunnit med två utbytesterminer, varav den ena i Argentina där jag läste internationell rätt på spanska och den andra i Spanien med enbart spanskakurser. Jag har även haft praktik på Svenska institutets enhet Sverigebildsanalys där jag fick analysera Sverigebilden i internationella nyhetsmedier med hjälp av diverse digitala verktyg, hantera desinformation och sammanställa rapporter. Nog om CV:et! I och med min akademiska bakgrund och erfarenheter jag samlat på mig var det ett självklart val att söka mig till Evidence. Organisationen arbetar för ett effektivt implementerande av lagar för att skydda och främja Dalit- och urfolksrättigheter — där internationell rätt möter praktiken och verkligheten finns mycket att lära. Om du har några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till mig på felicia.gustafsson@svalorna.org

Andrea Stålberg 

Hej! Jag heter Andrea Stålberg och ska, tillsammans med Felicia, tillbringAndreaa fyra månader hos Svalornas partnerorganisation Evidence i Madurai. Jag är tjugofem år och uppvuxen i Sala, men har spenderat de senaste tre åren i Jönköping, där jag läst en kandidat i globala studier. Under min studietid hade jag praktik på Act Svenska kyrkan i Uppsala på avdelningen för utvecklingspolitik, där jag fick möjlighet att arbeta med påverkansfrågor på olika sätt. Våren 2022 tillbringade jag i Nepal där jag genomförde en Minor Field Study som grund för min kandidatuppsats om barnäktenskap i relation till flickors utbildning, något som var otroligt givande och som jag tror att jag kommer ha nytta av under tiden hos Evidence. Utöver studierna har jag under de senaste fyra åren också arbetat ideellt med projektet Hope Rescue Moçambique som jobbar med att hjälpa barn i utsatta situationer vid soptippen Hulene Dump i landets huvudstad. Jag har varit involverade i deras arbete både på plats i Moçambique och på hemmaplan i Sverige, och är sedan i mars ordförande i den nybildade föreningen Hope Rescue Sverige. Jag har ett stort intresse för frågor som rör social hållbarhet och särskilt kvinnors rättigheter. Jag ser därför mycket fram emot att få en större inblick i organisationens verksamhet på plats i Indien och få mer kunskap om deras arbete med att främja kvinnors och urfolks rättigheter. Hör gärna av er till andrea.stalberg@svalorna.org om ni har några frågor eller funderingar!