Gustav hos SOPHIA

imgp8387

Gustav Cederlöf var praktikant hos Svalornas partnerorganisation SOPHIA i Dehra Dun i indiska Himalaya och finansierades genom Sidas nystartade praktikantprogram. Gustav är masterstudent i humanekologi vid Lunds universitet och är fil.kand. i utvecklingsstudier och kulturgeografi från Uppsala universitet.

Periodvis växte Gustav upp i Sydindien och har tillbringat de senaste somrarna med att mjölka kor på fäbodar i norska fjällen. Han har dessutom lång erfarenhet från att resa och göra fältarbete på Kuba.

۱

I Himalaya pågår en kamp om skogen. Van Gujjarerna, som SOPHIA representerar och som Svalorna samarbetar med inom programmet Agency and Forest Rights, har i århundraders generationer vandrat med sina bufflar säsongsvis mellan skogarna kring Shivalikbergen och indiska Himalayas alpina höjder. Den indiska staten, å andra sidan, vill beskydda de sköra ekosystemen och göra området till nationalparker. I parker ska vilda djur få leva fritt utan människors påverkan—alltså måste Van Gujjarerna flytta.

Åtminstone två betydelser av vad skogen är står i konflikt: Van Gujjarernas livsvärld där de själva är en del av skogen och också skapar skogen genom att låta sina bufflar beta och Skogsdepartementets vetenskapliga ekologi. Naturen är därför djupt politisk.

۱

Se också http://www.sophiaindia.org