Ida

Ida

Under hösten 2014 fram till slutet av januari 2015 praktisera Ida, tillsammans med Henrik, på Svalornas partnerorganisation Keystone Foundation i Kotagiri, Tamil Nadu, Indien. Hon är intresserad av kvinnors försörjningsmöjligheter och drogs till Keystones hållbar och helhets tänk när det gäller försörjning och miljö.

Ida har en kandidat i ekonomisk historia från Stockholms Universitet med delar av utbildningen på Södertörns högskola och Fudan University, Shanghai. De sensate två åren har hon gått en tvärvetenskaplig masterutbildning i Asienstudier på Lunds Universitet. Under vintern 2014 besökte hon Tata Institute of Social Sciences och gjorde en fältstudie för sin masteruppsats som handlar om surrogatmödraskap i Indien.

Under sommaren 2013, gjorde Ida praktik på UN Women multi-country office for India, Bhutan, Maldives and Sri Lanka i New Delhi på enheten för Womens Economic Empowerment.

Man kan nå Ida på ida.wallero@svalorna.org