Katarina

Katta_LundMitt namn är Katarina och jag kommer under de närmsta 4 månaderna praktisera på Svalornas landskontor i Bangalore. Sedan tidigare har jag en kandidatexamen i Utveckling och Internationellt Samarbete från Södertörns Högskola där jag kom att intressera mig för rättighetsfrågor, försörjningsmöjligheter och marginaliserade grupper.

Under utbildningen tog jag möjligheten att fara på en tre veckors fältstudie till Sri Lanka där jag samlade in data till min kandidatuppsats. Där undersökte jag vilka de underliggande faktorerna var till att kvinnliga fabriksarbetare inte engagerade sig i kvinnorättsorganisationer.

Efter utbildningen praktiserade jag 6 månader på en anti-trafficking organisation i Singapore där jag tillsammans med deras forskningsteam tittade på migrantarbetares, främst domestic workers och byggarbetares, livs- och arbetsförhållanden.

På fritiden bjuder jag gärna hem nära och kära på middag och fika, gärna uppdukat på vackert porslin som fyndats på någon loppismarknad hemma i Västerbotten.

I mina blogginlägg kommer jag dela med mig av reflektioner, observationer, händelser, möten och givetvis mat!

Skulle ni ha någon fråga så maila mig gärna på katarina.lindgrencortes@svalorna.org