Theodor, Elin och Annika hos Keystone Foundation

Theodor Stensö

Mitt namn är Theodor, är 24 år och har min praktik hos Keystone Foundation tillsammans med Annika och Elin. Jag gör praktiken som en del av min masterutbildning i Peace- and Conflict Studies vid Uppsala Universitet.

Efter fyra års studier ser jag fram emot att få testa mina kunskaper i praktiken och att komma bort från universitetets teorier. Särskilt Keystones arbete med urfolks rättigheter och bevarande av ekologi är något jag vill lära mig med av, samt civilsamhällesarbete i politiskt känsliga kontexter. Att lära sig av organisationer med lång historia, och med en bred kunskapsbas är ett otroligt privilegium som jag ser oerhört mycket fram emot. Det här blir även min första längre vistelse utomlands, och jag tror att det kommer att bli väldigt lärorikt!

Mina studier har gett mig en övergripande kunskap kring konfliktorsaker och preventivt arbete, samt kunskap kring hur potentiella tryckpunkter kan hittas innan de börjar verka. Jag hoppas att den här kunskapen kan komma till användning och minska oroligheter mellan urfolksgrupper, civilsamhället i stort samt med formella statliga organ. Därutöver har jag även erfarenhet i det svenska civilsamhället. Det kommer att bli extra spännande att se hur den erfarenheten ter sig i ljuset av en Indisk kontext. 

Hör gärna av dig med frågor eller funderingar till theodor.stenso@svalorna.se!

Elin Westerling

Jag heter Elin och ska tillsammans med Theo och Annika spendera hösten på Keystone Foundation i Kotagiri. 

Jag är född och uppväxt i Stockholm, men har de senaste åren bott i Uppsala, Bryssel, Paris och Åre. Därifrån har jag med mig en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier, erfarenhet av att jobba med EU:s utvecklingssamarbete, en masterexamen i internationell utveckling, samt en passion för friluftsliv. Efter många år av teorier och analyser ser jag fram emot att lära mig om utvecklingssamarbete på gräsrotsnivå, och inte minst få vistas i den miljö Nilgiribergen erbjuder!

Jag är intresserad av hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter, och brinner lite extra för dess kopplingar till natur, klimat och ekologi. Att få ta lära sig om hur Keystone arbetar med dessa frågor i Nilgiribergen ska verkligen bli hur spännande som helst, och förhoppningsvis något som ger massor av inspiration och kunskap för mitt framtida engagemang.

Hör gärna av er till mig på elin.westerling@svalorna.org!

Annika Toll